Obert el període de declaracions tributàries del quart trimestre

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Obert el període de declaracions tributàries del quart trimestre

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Durant el mes de gener ja es poden presentar a l’Agència Tributària les declaracions corresponents al quart trimestre i els resums anuals dels models de l’exercici 2015.

Després de les festes nadalenques, arriba el període de presentació de declaracions tributàries per aquelles entitats que estiguin obligades a presentar impostos.

Model 111

Declaració d’ingrés de retencions i ingressos a compte de l’IRPF per liquidar les retencions efectuades a professionals autònoms, treballadors laborals, col·laboradors, i les retencions aplicades a premis i beques. El termini de presentació és el 20 de gener, o bé fins al 15 de gener si es domicilia

Model 190

Declaració informativa anual de retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, d'activitats professionals, d'activitats agrícoles i ramaderes i premis. El termini de presentació finalitza l'1 de febrer.

Model 115

Declaració d’ingressos i retencions a compte per les rendes d’arrendaments d’immobles, és a dir, totes les entitats que paguin un lloguer. Data límit de presentació el 20 de gener o fins al 15 de gener en el cas que es domiciliï.

Model 180

Declaració informativa anual de retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d'immobles urbans. El termini de presentació finalitza l'1 de febrer.

Model 182

Declaració informativa de donatius i aportacions rebudes. El termini de presentació finalitza l'1 de febrer. Com a novetat aquest any el model s’haurà d’omplir online i amb signatura electrònica, ja que fins ara hi havia l'opció d’omplir el model a la plataforma informativa, generar el fitxer i després presentar-ho.

En 2015 el tipus de deducció que es poden aplicar els donants es va modificar, ja que els primers 150 euros es deduiran un 50%, una vegada se superi els 150 euros, es deduiran 27,5%. Si la persona ha realitzat durant els dos anys anteriors una deducció per un import igual o superior a la donació del 2015, el percentatge de deducció de l’import que superi els 150 euros, serà de 32,50% en lloc del 27,5%.

Model 216

Retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades no residents. El termini de presentació finalitza el 20 de gener o fins al 15 de gener si es domicilia.

Model 296

Declaració informativa anual de retencions i ingressos a compte per a no residents. El termini de presentació finalitza l'1 de febrer.

Model 303

Declaració del quart trimestre de l'exercici 2014 de l’IVA. El termini de presentació finalitza l'1 de febrer, o bé fins al 25 de gener si es domicilia.

Model 390

Resum anual de l’IVA. El termini de presentació finalitza l'1 de febrer.

Model 349

Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. El termini de presentació finalitza l'1 de febrer.

Comentaris

Hola, el model 347 no es presenta al Gener?

Model 200 Hem fet més ingresos de vendes amb IVA 2500 més o menys, seguim afectats per l'impost de societats encara per aquest motiu, no hi ha cap previsió que ho treguin? els nostres actius no arriben a 8000 euros o sigui que lluny dels 50 mil

Graciès

ADA ROY Tresorera de l'Associació fotografica de Sants (AFOSANTS)

Hola,

El termini de presentació del model 347 comença l’1 de febrer i finalitza el 29 de febrer.

Si heu facturat esteu obligats a presentar l’Impost de Societats encara que els ingressos no superin els 75.000 euros.

Les tres condicions que hauran de complir finalment les entitats per no haver de presentar declaració per l'Impost de Societats són:

  • Que els seus ingressos no superin els 75.000 euros anuals.
  • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes que n'obtinguin estiguin sotmeses a retenció

Per a més informació sobre l’Impost de Societats podeu consultar el següent enllaç.

Gràcies,

Afegeix un comentari nou