15 ed. Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la UdG

 Font:
Girona
Divendres, 18/10/2019 fins Divendres, 03/07/2020

15a edició del postgrau de 'Resolució de Conflictes Públics i mediació comunitària' que disposa d'un mòdul dedicat integrament a la gestió de conflictes a les entitats del Tercer Sector.

Aquest postgrau, amb 14 edicions impartides ininterrompudament en diferents modalitats, amb més de 250 professionals en actiu, que va ser pioner en l’anàlisi i el tractament de la conflictivitat pública i que encara avui és l’únic dedicat exclusivament a aquesta àrea de coneixement i d’intervenció, parteix de la premissa que el conflicte és inherent a les nostres vides, forma part de la quotidianitat, i que el fa ser d’una manera o d’una altra i ens permet assolir solucions exitoses és el seu tractament, la seva gestió i resolució i que impliqui el màxim d’agents afectats des d’una visió positiva i amb criteris de gestió de qualitat.

En els darrers 19 anys a Catalunya i a l’Estat Espanyol – abans a altres països europeus i del món- s’han dut a terme projectes i programes de gestió i resolució de conflictes públics per part d’institucions públiques i organitzacions privades que han facilitat un corpus de coneixement i unes fórmules d’intervenció en aquest camp. Avui són molts els professionals formats que desenvolupen aquesta treball per mitjà de diferents processos en institucions públiques i organitzacions privades en l’espai públic i social en el nostre país.

Precisament, la Resolució i gestió dels conflictes públics ja no és patrimoni exclusiu dels governs i de les administracions públiques, tot i que són les institucions encarregades d’oferir garanties de seguretat i estabilitat socials. Això permet que aquests i altres actors, respecte problemes i conflictes, es modernitzin i redefineixin per tal d’adaptar-se a les necessitats i exigències col·lectives i individuals actuals, revisant el seu paper dins l’espai i esfera pública.

Dins d’un context, de canvis, de transformacions profundes, constants i trepidants, de crisi, on conviuen vells models que no acaben de desaparèixer i els nous que no acaben de sorgir, el conflicte ha esdevingut una coordenada estable per entendre com funciona i es desenvolupa la societat actual. Precisament, de la capacitat de gestionar i resoldre els conflictes amb èxit en depèn la governabilitat de les nostres institucions i comunitats.

Data: 

Divendres 18 oct

Hora: 

17:00

Organitzador: 
Universitat de Girona, Fundació Universitat de Girona
Correu electrònic de l'organitzador: 
info.fundacioif@udg.edu