Certificat de Professionalitat d'Interpretació i Educació Ambiental

 Font:
Barcelona
Dilluns, 27/06/2022 fins Dimarts, 15/11/2022
(En línia)

Aquest curs es prioritari per persones en situació d'atur. Les clsses es faran online en directe de dilluns a divendres de 9h a 15h excepte algunes classes, exàmens i tutories que seran presencials.

En aquest curs es tractaran els següents continguts:

 • Reconèixer les tècniques d'orientació en el medi.
 • Analitzar els recursos de l'entorn disponibles per la realització d'una activitat medioambiental.
 • Analitzar les infrastructures de l'entorn disponibles per la realització d'una activitat mediambiental.
 • Aplicar les tècniques de suport vital bàsic segons el procediment establert.
 • Efectuar els procediments elementals d'assistència a l'accidentat.
 • Reconèixer els diferents elements abiòtics, que composen el medi ambient.
 • Reconèixer els diferents elements biòtics que composen el medi ambient.
 • Reconèixer els diferents elements antròpics que composen el medi ambient.
 • Principis fonamentals d'ecologia.
 • Aplicar les tècniques de documentació sobre informació ambiental.
 • Aplicar les tècniques de difusió de l'informació ambiental.
 • Descriure les activitats humanes que influeixen en el medi.
 • Reconèixer a nivell local, nacional i internacional els components bàsics d'un problema ambiental; causes, agents, efectes i la seva percepció social.
 • Identificar tècniques i mètodes elementals de sensibilització, i participació en la resolució dels problemes socioambientals.
 • Precisar les bones pràctiques ambientals d'apliacació en els diferents sectors de l'activitat humana que afecten el medi ambient.
 • Reconèixer els espais naturals i urbans protegits.

Reconèixer la normativa ambiental bàsica vigent.

Data: 

Dilluns 27 juny

Hora: 

09:00

Organitzador: 
Fundació Pere Tarrés
Correu electrònic de l'organitzador: 
formacio@peretarres.org