Coeducació i acolliment en centres de protecció a la infància i l’adolescència

 Font:
Dimarts, 06/11/2018 fins Dimarts, 27/11/2018
(En línia)

Conèixer com els conceptes sexe i gènere interactuen amb l’atenció residencial a infants i adolescents.

Accionar espais per tal de treballar amb perspectiva de gènere segons l’etapa madurativa.
A càrrec de Jorge Moreno, educador social, col·legiat 9464. La seva trajectòria professional està vinculada al treball amb famílies, infants i adolescents en risc d’exclusió de l’àmbit residencial, a l’atenció i recuperació de víctimes de violència masclista i a la formació en temes de gènere i sexualitat.

Data: 

Dimarts 06 nov

Hora: 

10:19

Correu electrònic Organitzador: 
formacio@ceesc.cat
Organitzador: 
Arkhé