Com donem resposta a les necessitats de les joves extutelades?

Com donem resposta a les necessitats de les joves extutelades?
Barcelona
Dijous, 28/03/2019

Jornada 'Com donem resposta a les necessitats de les joves extutelades? '

En els darrers temps, s’han produït canvis en relació a la composició del perfil del jovent extutelat, esdevenint cada cop un col·lectiu més divers i amb noves necessitats específiques associades.

Partint d’aquesta premisa, l’objectiu d’aquesta sessió és centrar-nos en el perfil de les noies extutelades. La Jornada, titulada, 'Com donem resposta a les necessitats de les joves extutelades?' s’estructurarà en dos eixos:

  • El primer dels espais serà un debat entre professionals per tractar l’enfocament de resposta a les noies extutelades des de diferents àmbits com el jurídic, el psicològic, l’educatiu o el mèdic.
  • L’altre espai, estarà destinat a les entitats asistents, amb el mateix format de debat. En aquesta ocasió, l’objectiu és posar en comú els reptes i les solucions en el procés de tractament d’aquest col·lectiu vulnerable.
Data: 

Dijous 28 març

Hora: 

09:30

Correu electrònic Organitzador: 
projectes2@fepa18.org
Organitzador: 
FEPA (Federació d’entitats amb Projectes i Pisos Assistits)