Convocatòria 26è TACA'M, Concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui

 Font:
Divendres, 01/11/2013 fins Dissabte, 30/11/2013

TACA’M és la continuació renovada d’un dels clàssics dels concursos de teatre amateur de Catalunya. Cada edició, grups de teatre amateur, vinguts d’arreu dels Països Catalans, de l’estat i d’Europa, ens acompanyaran.

Més de 25 edicions de Concurs de teatre amateur Vila de Caldes de Montbui, a partir de l’any 1009, TACA’M, Concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui, ens dona una visió prou global del teatre amateur de Catalunya. Malgrat que mai no ens hem tancat a la participació de grups de la resta de l’estat i de la Unió Europea, ans al contrari, en cada edició hem procurat la seva representació. El TACA’M, te la mida justa que els anys d’experiència ens ha demostrat que ha de tenir perquè perduri en el temps. Hem intentat sempre mantenir un equilibri de programació on els grups més nous es trobin be amb els grups teatrals més veterans. Hem intentat programar estils de teatre diferents en cada edició ja que entenem que malgrat, potser, només tirant de clàssics podíem millorar molt l’assistència, només amb representació raonada de tots els estils possibles garanteixes un nivell de Concurs acceptable i reconegut arreu. A l’hora de fer evolucionar el TACA’M però, sempre hem centrat els esforços perquè el públic sigui consolidat, la població compti amb un calendari de teatre prou important i el que ens és més gratificant, que els grups de teatre amateur de Catalunya (uns 300) el considerin seu i sempre hi vulguin tornar tot i reconeixent la tasca de l’organització de cara als grups. Aquest criteri encertat, de cuidar la gent ens ha portat a deixar de banda, moltes vegades, la promoció del programa i el treball d’identificació del TACA’M com a producte exportable, promocionable i d’àmbit comarcal. És per aquest motiu, i detectat pels tècnics, que ens hem de posar a la feina per promocionar el TACA’M i promoure que tots els grups tinguin la possibilitat d’actuar, encara que per la seva potència siguin més cars. Fa 25 edicions que es va proposar solucionar una manca de programació estable de teatre a Caldes de Montbui. El mapa sempre canviant de la forma de fer cultura a molts municipis comportava que no restava espai per a propostes escèniques de caràcter amateur. Avui, la funció del TACA’M, continua sent la mateixa, en bona part. L’objectiu de donar suport i promoure la cultura popular de base, arts escèniques, majoritàriament, entronca a la perfecció amb la voluntat, tan de l’entitat com d’un públic que respon amb molts ànims. Els grups de teatre amateur, doncs, poden gaudir d’un fòrum digne on presentar les seves propostes. No oblidem la quantitat impressionant de grups de teatre que hi ha al país. El TACA’M és un projecte de caire associatiu singular en l’àmbit comarcal i amb projecció nacional. Des dels principis ha estat inspirat per facilitar la tasca del moviment teatral català. Dins del mapa de concursos i mostres de teatre amateur, el TACA’M ha aconseguit un reconeixement per l’atenció prestada amb els grups, les entitats, els tallers escola de teatre i sobretot per l’esforç, any rere any, d’aportar noves variables al concurs. Entenem, doncs, imprescindible l’esforç que fem des del Centre, així com des d’altres fórmules per donar un impuls al fet teatral català, escola de molts valors. Com a objectius generals podem considerar: ● Difondre a nivell comarcal el fet teatral amateur. ● Defensar a nivell local, conceptes de valors associatius. ● Dotar d’una programació estable de teatre a la Vila. ● Transmetre valors de convivència i treball comunitari entre els grups, el públic, l’entitat i les administracions. ● Promoure el català com a llengua nacional i vehicular de qualsevol manifestació cultural. Com a objectius específics podem observar: ● Ampliar les franges d’edat que son consumidores de teatre. ● Implicar els joves en el fet teatral. ● Aprendre a treballar entitat-administració. ● Aprendre a endegar un pla de comunicació potent, per part de l’entitat. ● Aplicar valor afegit, tot millorant en coneixements per part de l’ateneu, al producte TACA’M

Data: 

Divendres 01 nov

Hora: 

17:51

Organitzador: 
Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Correu electrònic de l'organitzador: 
centredemocratic@gmail.com