Curs: Adolescents i joves en situació de risc

Adolescents_saratf_Flickr
Dimecres, 03/10/2012 fins Dilluns, 03/12/2012

La Fundació Pere Tarrés organitza aquest curs a distància per a professionals i persones interessades en l'àmbit de la infància i l'adolescència.

Objectius

 1. Conèixer i reflexionar sobre quines característiques pròpies presenten els adolescents i quins elements cal tenir en compte a l’hora d’intervenir educativament, partint de l’adolescència com a etapa evolutiva del desenvolupament humà de transició entre la infantesa i la vida adulta, així com la influència de la societat actual sobre aquesta.
 2. Reflexionar sobre els processos d’exclusió social i risc social, i la seva incidència dins els diferents àmbits de socialització dels adolescents i joves.

 3. Conèixer un model d'intervenció global i integral, que tingui en compte els nivells personal, grupal i comunitari, així com les diferents àrees d'intervenció que permetin una promoció i canvi de l'adolescent i jove en risc per assolir uns majors nivells d'incorporació i autonomia.
 4. Aprofundir en el rol, les actituds i les habilitats de l'educador o agent social que intervé amb adolescents i joves en risc.

Contingut

 • Joves i adolescents en un món globalitzat.
 • Adolescència. Transició problemàtica de la infantesa a la vida adulta?
 • Adolescents i joves... en risc social.
 • Àmbits de socialització.
 • Els adolescents i les drogues.
 • Intervenció sobre la incidència del consumo i abús de drogues en adolescents i joves en situació de risc social.
 • Tipus i àrees d’intervenció.
 • Rol, actituds i habilitats de l’educador.
 • L’acompanyament com a estratègia d’intervenció.
 • Joves infractors i justícia penal juvenil.
 • Intervenció amb dones joves.
 • Tipologia de recursos amb adolescents i joves en risc. Taxonomia del sector socioeducatiu per a l’adolescència i la joventut a Catalunya.
Data: 

Dimecres 03 oct

Hora: 

07:00

Correu electrònic de l'organitzador: 
if@peretarres.org