Curs d'intervenció motivacional i prevenció de conflictes

Entrevista motivacional
Barcelona
Dijous, 15/09/2016 fins Dijous, 29/09/2016

Està adreçat a professionals de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències, prioritàriament de Centres de Reducció de Danys.

El curs "Intervenció motivacional i prevenció de conflictes amb usuaris de Reducció de Danys" tractarà sobre l'entrevista motivacional com a forma d'establir relacions de col·laboració amb els usuaris i usuàries, disminuir les resistències al canvi, resoldre ambivalències i promoure el canvi cap a conductes saludables.

Els objectius del curs són els següents:

  • Formar els i les participants en els principis teòrics i en l’aplicació pràctica de les tècniques d’entrevista motivacional.
  • Dotar d’estratègies i recursos pràctics que permetin incorporar les tècniques de l’entrevista motivacional en l’àmbit de treball.
  • Sensibilitzar els i les professionals sobre la importància dels aspectes confrontacionals en l’aparició de les resistències al canvi, i aprendre a reconèixer quines de les conductes i actituds pròpies generen resistències en els i les pacients.

La formació té una durada de 17 hores i les sessions tindran lloc els dijous 15, 22 i 29 de setembre, de 9,00 a 14,30 h, i el dia 29 de 9,00 a 15,00 h.

Per inscriure's al curs cal emplenar i enviar aquest formulari online abans del 31 d’agost. L’admissió es comunicarà per correu electrònic, es farà per ordre d’inscripció i tindran prioritat els i les professionals dels Centres de Reducció de Danys.

Més informació trucant al número de telèfon 935513839.

Data: 

Dijous 15 set

Hora: 

09:00

Organitzador: 
Subdirecció General de Drogodependències