Curs en línia: Ecofeminisme

Cartell del curs en línia d'Ecofeminisme d'Ecologistes en acció
Dijous, 25/10/2018 fins Dimecres, 05/12/2018

Del 25 al 5 de desembre se celebra el curs en línia d'Ecofeminisme organitzat per Ecologistes en acció amb la col·laboració de Pandora Mirabilia.

El curs proposa un marc teòric i metodològic per introduir el feminisme i la perspectiva de gènere en iniciatives mediambientals, i viceversa. Es plantegen casos reals que ajudin a donar resposta a les actuals crisis sistèmiques, com la crisi de cures, crisi ambiental o les crisis alimentàries... A partir de claus teòriques i del recorregut de les principals corrents i problemàtiques ecofeministes es construirà un marc d'actuació que encamini vers un món més sostenible, just i equitatiu des d'una mirada integral.

L'objectiu és formar les persones perquè coneguin els diferents planejaments ecofeministes, siguin capaces d'incorporar els postulats ecofeministes a la pràctica individual i col·lectiva quotidiana, disposin de coneixement i eines necessàries per introduir la perspectiva de gènere a projectes i qüestions mediambientals, i per introduir la sostenibilitat ambiental en projectes i temes feministes.

El programa consta de

  • Mòdul 1: Feminisme i Ecologisme Social: Punts en comú i sinergies. Introducció a l'ecologisme social. Feminisme o feminismes? Connexions i sinergies.
  • Mòdul 2: Què és l'ecofeminisme? Principals corrents. Introducció als discursos eco feministes. Lluites i protagonistes.
  • Mòdul 3: La Defensa de la Terra i la Sobirania alimentaria. L'equitat entre homes i dones com a assignatura pendent en la lluita per una aliança dels pobles per la defensa de les seves terres i per la sobirania alimentaria. Principals lluites i aportacions
  • Mòdul 4. La salut, una problemàtica mediambiental i de gènere. La salut i el medi ambient, una qüestió de gènere. Contaminants químics i el seu efecte a la vida de les persones.
  • Mòdul 5: Transversalització la mirada feminista en els problemes mediambientals. La transversalització de la perspectiva de gènere com a eina metodològica a totes les fases: identificació / diagnòstic, formulació, seguiment i avaluació. Estudis de cas: urbanisme, canvi climàtic i agrotòxics, i altres propostes des de l'alumnat.
  • Mòdul 6. La proposta del 'decreixement' per a la sostenibilitat de la vida . Creixement econòmic il·limitat i PIB com a indicadors de desenvolupament i de qualitat de vida. Proposta del Decreixement Ecofeminista

El curs està dirigit a persones, associacions i entitats interessades a l'ecologia social i/o el feminisme, com personal tècnic d'ONG, estudiants, investigadors/es, professorat en educació formal i no formal, etc.

Té una durada de 6 setmanes, en modalitat en línia, i un peu de 120 €, o 100 € per a persones sòcies de l'entitat. Per a més informació i inscripcions es pot contactar amb formacion@ecologistasenaccion.org o trucar al telèfon 915312739.

Data: 

Dijous 25 oct

Hora: 

00:01

Organitzador: 
Ecologistes en acció
Correu electrònic de l'organitzador: 
https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=83992