Curs en línia: Ecofeminisme

Del 24 d'octubre al 5 de desembre se celebra el curs en línia d'Ecofeminisme organitzat per Ecologistes en acció amb la col·laboració de Pandora Mirabilia.
Dijous, 24/10/2019 fins Dijous, 05/12/2019

Del 24 d'octubre al 5 de desembre se celebra el curs en línia d'Ecofeminisme organitzat per Ecologistes en acció amb la col·laboració de Pandora Mirabilia.

Es tracta de la 19ª edició d'un curs que proposa un marc teòric i metodològic per introduir el feminisme i la perspectiva de gènere en iniciatives mediambientals, i viceversa.

En analitzar el feminisme i l'ecologisme s'evidencia que hi ha un discurs coincident. El model de societat insostenible s'ha basat en la depredació de recursos naturals, i també sobre el control de gran de la humanitat, i, en particular, en el treball i les cures de les dones. L'ecofeminisme analitza aquestes situacions amb una perspectiva crítica i ofereix teories i pràctiques per al canvi.

El curs planteja casos reals que ajudin a donar resposta a les actuals crisis sistèmiques, com la crisi de cures, crisi ambiental o les crisis alimentàries... A partir de claus teòriques i del recorregut de les principals corrents i problemàtiques ecofeministes es construirà un marc d'actuació que encamini vers un món més sostenible, just i equitatiu des d'una mirada integral.

L'objectiu és formar les persones perquè coneguin els diferents planejaments ecofeministes, siguin capaces d'incorporar els postulats ecofeministes a la pràctica individual i col·lectiva quotidiana, disposin de coneixement i eines necessàries per introduir la perspectiva de gènere a projectes i qüestions mediambientals, i per introduir la sostenibilitat ambiental en projectes i temes feministes.

El programa consta de

  • Mòdul 1: Feminisme i Ecologisme Social: Punts en comú i sinergies. Introducció a l'ecologisme social. Feminisme o feminismes? Connexions i sinergies.
  • Mòdul 2: Què és l'ecofeminisme? Principals corrents. Introducció als discursos ecofeministes. Lluites i protagonistes.
  • Mòdul 3: La Defensa de la Terra i la Sobirania alimentaria. L'equitat entre homes i dones com a assignatura pendent en la lluita per una aliança dels pobles per la defensa de les seves terres i per la sobirania alimentaria. Principals lluites i aportacions
  • Mòdul 4. La salut, una problemàtica mediambiental i de gènere. La salut i el medi ambient, una qüestió de gènere. Contaminants químics i el seu efecte a la vida de les persones.
  • Mòdul 5: Transversalització la mirada feminista en els problemes mediambientals. La transversalització de la perspectiva de gènere com a eina metodològica a totes les fases: identificació / diagnòstic, formulació, seguiment i avaluació. Estudis de cas: urbanisme, canvi climàtic i agrotòxics, i altres propostes des de l'alumnat.
  • Mòdul 6. La proposta del 'decreixement' per a la sostenibilitat de la vida . Creixement econòmic il·limitat i PIB com a indicadors de desenvolupament i de qualitat de vida. Proposta del Decreixement Ecofeminista

El curs està dirigit a persones, associacions i entitats interessades a l'ecologia social i/o el feminisme, com personal tècnic d'ONG, estudiants, investigadors/es, professorat en educació formal i no formal, etc.

Té una durada de 6 setmanes, en modalitat en línia, i un peu de 120 €, o 100 € per a persones sòcies de l'entitat. Per a més informació i inscripcions es pot contactar amb formacion@ecologistasenaccion.org o trucar al telèfon 915312739.

Data: 

Dijous 24 oct

Hora: 

00:00

Organitzador: 
Ecologistes en acció
Correu electrònic de l'organitzador: 
formacion@ecologistasenaccion.org