El dret humà a l'aigua i al sanejament com a dret humà emergent

El dret humà a l'aigua i al sanejament com a dret humà emergent
Dilluns, 14/09/2015 fins Divendres, 16/10/2015
(En línia)

L'Aula de l'Institut de Drets Humans de Catalunya organitza el curs “El dret humà a l'aigua i al sanejament com a dret humà emergent: una aportació a l'agenda del desenvolupament post-2015”.

En aquest curs s'estudiaran els drets humans emergents, tot centrant-se en el contingut i l'abast del dret humà a l'aigua, així com en les obligacions derivades del seu reconeixement. També s'avaluarà la seva inclusió a l'agenda internacional, amb especial atenció a l'Agència de Desenvolupament Post-2015.

El curs s'imparteix de forma virtual i en castellà i té un cost de 140 euros. S'estima una dedicació de 15 hores per cadascuna de les 2 unitats teòriques i 10 hores més per l'exercici pràctic.

Temari:

Unitat 1. Marc teòric dels drets humans emergents: valors i principis

1. Introducció: noves realitats, nous drets.

2. La Declaració Universal de Drets Humans Emergents: estructura i drets reconeguts.

3. El fonament dels drets humans emergents.

4. Els drets humans emergents per al ciutadà cosmopolita.

5. La revolució dels drets humans emergents.

5.1. El cinquè gran procés històric en matèria de drets humans: el procés de interacció.

5.2. Les diferents interaccions en matèria de drets humans.

6. Conclusions finals.

Unitat 2. El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament com a dret humà emergent

1. El procés internacional de reconeixement del dret a l’aigua i al sanejament.

2. El contingut i abast del dret humà a l’aigua i al sanejament.

3. Inclusió de l’aigua en l’agenda del desenvolupament sostenible.

4. Reconeixement de l’aigua i el sanejament a l’Agenda de Desenvolupament Post-2015.

5. Reptes i futur.

6. Conclusions finals.

Exercici pràctic

El curs està dirigit a aquelles persones que treballen en l’àmbit de l’aigua i el sanejament, activistes i altres agents de canvi, estudiants universitaris i membres d’organitzacions de drets humans.

Data: 

Dilluns 14 set

Hora: 

00:00

Correu electrònic Organitzador: 
institut@idhc.org
Organitzador: 
Institut de Drets Humans de Catalunya