El Padró, un Dret de Ciutadania: Experiències de bones pràctiques i models d’empadronament a municipis catalans

 Font:
Santa Coloma de Gramenet
Dimarts, 26/03/2019

El dimarts 26 de març, la Taula pels Drets de Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet organitza la jornada 'El Padró, un Dret de Ciutadania: Experiències de bones pràctiques i models d’empadronament a municipis catalans'.

El Padró municipal és el registre administratiu en el qual s’inscriuen totes les persones que resideixen en un municipi. Segons la legislació vigent, i tal i com recomana la Secretaria d’Immigració de la Generalitat, l’ens local és el responsable final d’ajustar el Padró a la realitat del municipi, i per tant, de recollir de manera fidedigna el nombre i característiques bàsiques de tots els residents. Els ajuntaments també són responsables d’oferir la inscripció en el Padró a qui no té cap domicili fix.

Segons ha constatat la Taula pels Drets de Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, de la que la Fundació Intergramenet en forma part, hi ha nombrosos casos en que s’ha denegat l’empadronament a persones que no tenen domicili fix o tenen dificultats administratives per demostrar-lo. La denegació de l’empadronament suposa una vulneració dels drets de ciutadania d’aquestes persones, ja que el padró és la porta d’accés a serveis bàsics com l’assistència sanitària pública o l’atenció social primària, entre d’altres.

El dimarts 26 de març, la Taula pels Drets de Ciutadania de Santa Coloma organitza la jornada “El Padró, un Dret de Ciutadania: Experiències de bones pràctiques i models d’empadronament a municipis catalans”, en la qual les diferents entitats que integren la taula donaran a conèixer quina és la situació actual de les persones a qui se’ls ha denegat l’empadronament per no poder demostrar administrativament un domicili fix. A l’acte participarà Carles Macian, adjunt a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, que explicarà quin és el marc legal actual i quines són les recomanacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria d’empadronament.

Data: 

Dimarts 26 març

Hora: 

18:00

Organitzador: 
Taula pels Drets de Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
Correu electrònic de l'organitzador: 
miguel.guilarte@fundaciointegramenet.org