Formació en Early Start Denver Model (ESDM)

 Font:
17004 Girona
Dimecres, 10/07/2019 fins Dissabte, 16/11/2019

Curs de formació DENVER, model d'intervenció en la primera etapa per a persones diagnosticades en TEA .

Dirigit a psicolegs, logopedes, psiquiatres, terapeutes ocupacionals, professionals de la salut, educa­dors, cuidadors i tot aquell que estigui interessat a aprendre més sobre ESDM.

lntroduccló a l'ESDM, un programa d’intervenció basat en el desenvolupament, les ciències de la con­ducta i les relacions socials de nadons i nens/es de 12 a 48 mesos amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).

Programa

  • Base empírica i dades basades en l'evidencia
  • Principis terapèutics
  • Fidelitat en l'aplicació
  • Avaluació i confecció del programa
  • Arbre de decisió
  • ESDM en context familiar
  • ESDM en entorns grupals
  • Estratègies d’intervenció

María Diez-Juan És terapeuta i entrenadora acreditada de l'ESDM per l'UC Davis MINO lnstitute. Coor­dinadora Clínica de la UnimTEA (Hospital Sant Joan de Déu) i col•laboradora a Fun­dació Autisme Mas Casadevall.

Data: 

Dimecres 10 jul

Hora: 

12:27

Organitzador: 
Fundació Autisme Mas Casadevall
Correu electrònic de l'organitzador: 
formacio@mascasadevall.net