Gitanos i polítiques públiques: què pot aprendre europa del cas català?

Vincent van Gogh- Caravana de gitanos
Dijous, 13/09/2012

El dia 13 de setembre tindrà lloc el seminari de contrast “Gitanos i politíques públiques: què pot aprendre Europa del cas català?”a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Espanya.

En aquest seminari es contrastaran els resultats preliminars del projecte “Avaluar els sis anys del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya”. El seminari ofereix una oportunitat per presentar i contrastar les troballes i les recomanacions entre les persones, organitzacions i institucions implicades en el desenvolupament d'estratègies i polítiques d'inclusió destinades a la comunitat gitana a Catalunya.

De les conclusions i aportacions dels participants en el seminari, es publicarà un informe final d’avaluació a partir del mes d'octubre de 2012 a les pàgines web del Grup Emigra i de la FAGiC.

Data: 

Dijous 13 set

Hora: 

14:08

Correu electrònic Organitzador: 
a.mirga@fagic.org