La gestió del silenci en el procés de mediació

 Font:
Barcelona
Divendres, 28/02/2020

Un curs per ser conscients dels motius pels quals ens fa por el silenci, per experimentar el valor del silenci com a element comunicatiu i per conèixer els riscos que comporta la interpretació del silenci en els processos de mediació.

Independentment de les singularitats de cada tipus de mediació, el rol del mediador/a sempre consisteix a generar un espai de comunicació perquè les persones que hi intervenen arribin a acords o perquè, si més no, aprenguin a gestionar les seves controvèrsies d’una manera més satisfactòria.

Per aconseguir que el procés de mediació sigui realment interactiu, dinàmic i participatiu, a la persona mediadora li calen habilitats comunicatives de mena ben diversa, perquè, d’entrada, una situació de conflicte sempre provoca, en major o menor grau, la ruptura del flux comunicatiu entre les parts implicades.

Aquest curs serveix per justificar 5 hores de formació bianual obligatòria dels mediadors i les mediadores.

Data: 

Divendres 28 febr

Hora: 

09:30

Organitzador: 
CEESC
Correu electrònic de l'organitzador: 
formacio@ceesc.cat