Master Oficial en Polítiques Socials i Acció Comunitària

 Font:
Divendres, 19/05/2017 fins Dijous, 19/10/2017

Proposta professionalitzadora i de recerca construïda des de l’abordatge de les polítiques públiques i l’acció comunitària.

El màster, de títol oficial proporcionat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és resultat de la participació interuniversitaria de la Universitat Autònoma de Barcelona a través de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques) i de l’Escola Adscrita Doctor Robert, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat de Vic.

  • Administració pública: per poder dissenyar, planificar, avaluar i desplegar polítiques socials i projectes i programes d'acció comunitària; així com poder orientar i coordinar equips professionals en acció comunitària.
  • Organitzacions del tercer sector: per al disseny, planificació, avaluació i desplegament de projectes i programes socials, així com plans fonamentats en l'acció comunitària; i alhora poder orientar i coordinar equips professionals i voluntaris implicats en aquests programes.
  • Sector privat: per poder assessorar i donar suport extern al disseny i implementació de polítiques, programes, projectes i accions comunitàries
  • Recerca: per iniciar-se en la recerca avançada en polítiques socials i acció comunitària

Pel que fa a la organització del Màster, cada universitat integra al desenvolupament del pla d’estudis el seu àmbit de competència aportant una perspectiva descentralitzada i pluridisciplinar pel que fa a professorat i recerca, abordant diverses àrees de coneixement al voltant de l’acció social, les polítiques socials, la mediació, el desenvolupament comunitari o l’urbanisme, entre altres. Aquestes àrees de coneixement es materialitzen a partir de l’organització de visites a experiències i projectes concrets els quals s’aborden a partir de la metodologia de l’anàlisi de casos.

Cadascuna de les universitats participants aporta a l’organització del Màster un cas al voltant d’un tema o problema, combinant la visita a una experiència territorialment propera amb la reflexió teòrica i el suport als alumnes per a la seva anàlisi.

Data: 

Divendres 19 Maig

Hora: 

12:00

Organitzador: 
Universitat Autonoma de Barcelona
Correu electrònic de l'organitzador: 
igop.bcn@uab.cat