Nòmines i seguretat social (Nivell II)

 Font:
Barcelona (Sant Andreu)
Dimarts, 26/10/2021
(En línia)

El curs té l'objectiu de desenvolupar l’activitat laboral en l’àmbit de la gestió administrativa i gestionar-ne els aspectes legals més rellevants.

Modalitat del curs: en línia (teleformació)

Durada del curs: 30 hores

Continguts:

 • Unitat didàctica 1. Gestió laboral
 • Unitat didàctica 2. Règim general de la seguretat social
 • Unitat didàctica 3. Inscripció de l’empresa en la seguretat social, mútues patronals i llibres obligatoris
 • Unitat didàctica 4. El règim especial dels treballadors autònoms
 • Unitat didàctica 5. Llibres obligatoris
 • Unitat didàctica 6. El calendari laboral
 • Unitat didàctica 7. La contractació de treballadors
 • Unitat didàctica 8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
 • Unitat didàctica 9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments
 • Unitat didàctica 10. L’expedient del treballador
 • Unitat didàctica 11. Contractes bonificats
 • Unitat didàctica 12. Tramitació
 • Unitat didàctica 13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extra
 • Unitat didàctica 14. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització
 • Unitat didàctica 15. Liquidacions
 • Unitat didàctca 16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal
Data: 

Dimarts 26 oct

Hora: 

08:00

Organitzador: 
FEMAREC, SCCL
Correu electrònic de l'organitzador: 
dpch@femarec.cat