Postgrau en Cultura de la Pau, Diàleg Intercultural i Cohesió Social: aplicacions pràctiques

 Font:
Diumenge, 01/11/2020 fins Dissabte, 30/10/2021
(En línia)

Un postgrau oficial organitzat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona que permet trobar eines per ser un agent de pau.

En un món en què creixen els contactes entre persones i grups de diverses identitats i cultures, és més necessari que mai comptar amb eines pràctiques per a la construcció de la convivència social. Davant els escenaris de conflicte social, creix la importància de fomentar el coneixement i la utilització de diversos mètodes de resolució pacífica de conflictes i diferents mètodes de diàleg en un marc d’interculturalitat cada vegada més extens. Amb una visió global, és possible apropar-nos a la cohesió social, aconseguint la col·laboració responsable dels agents socials i un salt qualitatiu de la democràcia i llibertat corresponsable.

El postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: aplicacions Pràctiques brinda les eines teòriques i pràctiques a aquelles persones que volen construir una convivència social basada en una cultura de pau, edificar un món en què prevalguin valors, actituds i comportaments que es proposin transformar els diferents tipus de violència i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg, la mediació, la negociació i altres mètodes de resolució pacífica de conflictes entre les persones, els grups i les nacions.

Es tracta d’una formació acadèmica 100% on-line impartida per la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i organitzada conjuntament amb la Universitat de Barcelona a través de l’Institut de Formació Continua IL3.

Dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior, és equivalent a 30 crèdits ECTS i validat com a formació contínua pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

A més, en aquesta nova edició s’han incorporat nous continguts, potenciant de manera transversal els continguts i les competències en mediació, resolució pacífica de conflictes, justícia transicional i restaurativa i la facilitació de diàlegs, especialment, diàlegs apreciatius.

Data: 

Diumenge 01 nov

Hora: 

16:32

Correu electrònic Organitzador: 
formacion@cartadelapaz.org
Organitzador: 
Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU