Postgrau en Cultura de Pau

Classe del postgrau de Cultura de la Pau de la UAB (imatge: UAB)
Bellaterra
Dimarts, 05/09/2017 fins Dissabte, 16/09/2017

Fins al 16 d'octubre és obert el període de matriculació per la 19 edició del Postgrau en Cultura de la Pau de la UAB

El Postgrau en Cultura de Pau de la UAB es va crear el 1999, amb la finalitat de formar professionals en l'àmbit de la cultura i la construcció de la pau.

Durant el procés formatiu es proporcionen els coneixements necessaris per comprendre el concepte d'educació i cultura de pau, així com la transformació de conflictes a nivell micro (relacions interpersonals) i s'adquireixen capacitats per a l'anàlisi dels conflictes a nivell macro (conflictes armats) i els processos de negociació. El Postgrau s'articula en assignatures relacionades amb els fonaments de l'educació i la recerca de la pau, l'anàlisi dels conflictes armats i d'altres violències, i la construcció de pau, així com en l'elaboració del treball final de postgrau.

Per accedir al postgrau cal tenir una llicenciatura o diplomatura, o bé poder acreditar experiència professional en les àrees d'estudi de la diplomatura. La 19 edició del postgrau es realitza del 17 d'octubre d'enguany fins al 7 de juny del 2018, en modalitat presencial, al Campus de la UAB a Bellaterra. El cost de postgrau és 1680 €, i el termini de matriculació conclou el 16 d'octubre 2017; es pot realitzar el tràmit online o de forma presencial en la Unitat d'Atenció a l'Usuari, a l'Escola de Postgrau, campus UAB.

El postgrau pot ser d'interès per a les persones vinculades amb les ONG de cooperació internacional i justícia global, que treballen per la cooperació al desenvolupament, la defensa i la promoció dels drets humans i el foment de la pau, i amb altres persones vinculades amb la formulació i gestió de projectes a ONG locals o internacionals, així com a persones vinculades amb organitzacions intergovernamentals (OIG) del sistema de Nacions Unides o d'altres actors públics de cooperació (Cooperació municipal, Agència Catalana / Espanyola de cooperació ...). També a persones vinculades amb el món de la comunicació i el periodisme, la docència, el treball comunitari, sense excloure que és possible incorporar una mirada de pau i drets humans a l'enginyeria, a la filosofia, a l'arquitectura.

Data: 

Dimarts 05 set

Hora: 

09:00

Organitzador: 
Universitat Autònoma de Barcelona
Correu electrònic de l'organitzador: 
ep.automatricula@uab.cat