Prestacions del sistema de la seguretat social. Recursos econòmics públics

 Font:
Barcelona
Dijous, 07/02/2019

L’objectiu del curs és facilitar el coneixement d’aquest tipus de prestacions per tal de situar-les dins del marc legal atenent a la seva tipologia i finalitat.

Objectius

  • Facilitar el coneixement d’aquest tipus de prestacions per tal de situar-les dins del marc legal atenent a la seva tipologia i finalitat.
  • Conèixer les prestacions econòmiques que han estat transferides a l’àmbit autonòmic d’acord amb la seva vinculació al sistema de la seguretat social.
  • Conèixer els diferents criteris i instruments existents per tal de poder realitzar un diagnòstic social i econòmic.
  • Avaluar l’impacte que tenen les prestacions dins de l’àmbit social.

Continguts

  1. Característiques i definició de les prestacions econòmiques o Marc legal i competències de les diferents administracions. o Tipologia i finalitat de les prestacions.
  2. Prestacions econòmiques de l'àmbit estatal: o Prestacions contributives. o Prestacions assistencials. o Atur i subsidis.
  3. Prestacions econòmiques transferides al l'àmbit autonòmic: o Prestacions no contributives. o Prestacions autonòmiques dins del sistema de la seguretat social.
  4. Criteris i instruments per al diagnòstic social i econòmic: o Recomanacions de cara a l’anàlisi de la situació econòmica de les famílies. o Instruments de valoració social. o Instruments de valoració econòmica. o Procediment tècnic i administratiu de la concessió d’ajuts.
  5. Avaluació i l’impacte de les prestacions econòmiques.
Data: 

Dijous 07 febr

Hora: 

09:30

Organitzador: 
AEES Dincat
Correu electrònic de l'organitzador: 
valvarez@dincat.cat