Procediments i orientacions metodològiques per al treball socioeducatiu en l’àmbit penitenciari: l’ES a presons

 Font:
Barcelona
Dilluns, 07/05/2018 fins Dilluns, 11/06/2018

D’entrada, els conceptes “càstig” i “educació” semblen un binomi impossible. Es poden articular, realment, en el dia a dia de l'educador/a social?

L’àmbit penitenciari és en moltes ocasions un gran desconegut, i també un gran oblidat en els fòrums d’educació social o quan es parla d’espais educatius, potser per ser un sistema totalitari i tancat, o potser perquè, d’entrada, els conceptes “càstig” i “educació” semblen un binomi impossible.

Al llarg del curs, però, veurem com aquests dos conceptes sí que es poden articular en el dia a dia de l'educador/a social.

Contextualitzar l’àmbit penitenciari és important per apropar-nos-hi i entendre què és un centre penitenciari: com s’organitza, com funciona, les normatives, etc. Situar l’àmbit ens permetrà posteriorment situar la figura de l’educador/a social dins d’aquest i centrar-nos en les seves tasques, funcions, metodologia, documentació de referència protocol·lària, eines metodològiques, etc., i així situar els casos pràctics del seu dia a dia. En aquest marc intentarem reflexionar sobre els elements significatius que cal tenir en compte a l’hora de pensar la nostra pràctica educativa en el context penitenciari.

Objectius

  • Apropar l’àmbit penitenciari.
  • Donar a conèixer la figura de l'educador/a social en l’àmbit penitenciari.
  • Donar a conèixer algunes eines metodològiques pròpies de l’àmbit penitenciari.
  • Oferir un espai de reflexió, crítica i debat.
  • Treballar casos pràctics que ens apropin al context.

A càrrec de: Elisabeth Boó, diplomada en Educació Social, col·legiada número 8449. Llicenciada en Psicologia, màster en criminologia, tutora i consultora de la UOC i educadora social al Centre Penitenciari Puig de les Basses.

Data: 

Dilluns 07 Maig

Hora: 

10:00

Correu electrònic Organitzador: 
formacio@ceesc.cat
Organitzador: 
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)