‘Sí, i millor, Di-Capacitat i Talent’

La fira és una eina més per avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Font: FECETC.
Barcelona
Dimecres, 13/03/2019 fins Dijous, 14/03/2019

La fira organitzada per FECETC el 13 i 14 de març al Museu Marítim de Barcelona, facilita la inserció laboral de persones amb discapacitat.

El proper dimecres 13 i dijous 14 de març, FECETC, amb la col·laboració d'Inserta-Grupo ONCE i l'Ajuntament de Barcelona, organitzen la fira ‘Sí, i millor, Di-Capacitat i Talent’.

L’objectiu del certamen és facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat i, al mateix temps, ajudar a les empreses de més de 50 treballadors a complir amb l’obligació legal de reservar un 2% de llocs de treball al col·lectiu.

Per qualsevol empresa que formi part de la fira, significa una important plataforma per potenciar la seva reputació, projectar el seu compromís social, donar contingut a la seva política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i contactar amb professionals que enriquiran els equips amb els seus valors i diversitat.

La fira també és una eina més per avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per l’ONU. Les empreses participants s’han compromès a retribuir a les persones contractades que hagin estat seleccionades a la fira, amb un salari mínim de 1.088,56 euros bruts mensuals, per a jornades a temps complet, o la part proporcional en el cas de jornades parcials.

El compromís s’emmarca dins l’aposta del consistori barceloní per avançar en la contractació social de qualitat i en el foment de la igualtat d’oportunitats i la participació activa al món laboral de les persones amb discapacitat, col·lectiu amb una taxa d’atur més elevada que la de la població sense discapacitat.

La inscripció a la fira és gratuïta i per assistir, cal emplenar el formulari d’inscripció.

Data: 

Dimecres 13 març

Hora: 

10:00

Organitzador: 
FECETC
Correu electrònic de l'organitzador: 
info@fecetc.org