Accionatura, l'entitat que treballa pels boscos madurs

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Accionatura, l'entitat que treballa pels boscos madurs

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Els boscos madurs tenen alt valor ecològic i propietats terapèutiques. L’activitat física a l’aire lliure sempre és positiva, però si es realitza en un bosc madur, els efectes s’incremenent, per l’acció beneficiosa d’aquest ecosistema.

Les propietats terapèutiques del bosc madur

Un bosc madur és un ecosistema que gràcies a la seva llarga evolució ha assolit una estructura equilibrada i una àmplia biodiversitat, incloent-hi una comunitat d’éssers vius en equilibri, cadascun d’ell emanant substàncies a l’aire. Des de fa molts de temps al Japó, i a Corea, se'n coneixen les seves virtuts curatives, i passejar per un bosc madur és conegut per Shinrin Yoku, o banys de bosc. En l’actualitat també a occident s’han realitzat recerques científiques per estudiar les evidències sobre dels efectes beneficiosos sobre la salut de les persones.

La inhalació dels compostos orgànics volàtils, que alliberen els arbres dels boscos vells, tenen efectes sobre el sistema immunitari, potencien l’activitat antimicrobiana, redueixen el nivell d’estrès (adrenalina i tensió arterial), i augmenten els nivells d’adiponectina, que actua prevenint la diabetis i obesitat. Estudis de Qing Li tb mostren l’acció de cèl·lules citocides NK que actuen contra les cèl·lules tumorals.

Els boscos madurs de Catalunya i Accionatura

Catalunya és un país de boscos, però la tradicional explotació ha fet que només percentatge molt petit de la superficie forestal siguin boscos madurs.

L’entitat ambiental Accionatura, amb el projecte Sèlvans, ha diagnosticat una potencial “Xarxa de Boscos d’Alt Valor Natural” per Catalunya de 27.497 hectàrees, un 2,26% de la superfície arbrada de Catalunya, repartida en 1.199 unitats de bosc. Un 40% de la Xarxa diagnosticada (unes 11.000 hectàrees), no disposa actualment de cap tipus de garantia de conservació, tot i incloure la majoria dels boscos destacats a l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya.

L’entitat aspira a anar més enllà de l’inventariat, i significar un autèntic model de protecció, compatible amb una explotació sostenible. Es tracta de boscos madurs i santuaris forestals, amb la potencial vocació de deixar-los evolucionar de forma natural, sense intervenció, o amb una mínima gestió, específicament orientada a la conservació de la seva biodiversitat.

Estratèges de conservació

Els boscos madurs representen una infraestructura verda clau pel país, dinamitzadora i configuradora d’un desenvolupament rural sostenible.

Per fer-ne possible la conservació, treballen signant acords de custòdia amb els propietaris de boscos, tant públics com privats, que en garanteixen la conservació. El programa Sèlvans ha avançat en la custòdia efectiva de quasi 7.000 hectàrees d’aquestes 11.000 (un 25% del total de la Xarxa), amb 68 acords amb la propietat consolidats (13), en tràmit (33), o amb una primera entesa (22).

Conviden a tothom a implicar-se en l’esforç col·lectiu per la protecció d’aquest patrimoni natural irreemplaçable, amb el programa de compensacions www.compensanatura.org .

Les propietats curatives d’aquests boscos, poden ser un instrument per a la seva protecció. Per això estan elaborant els itineraris forestals terapèutics amb l’objectiu de promoure el benestar de la població.

Finalment, estan treballant per la configuració de “reserves forestals voluntàries”, on la propietat forestal es compromet, de forma voluntària i per estima o afecte cap aquests ecosistemes, a prioritzar els valors ecològics i de biodiversitat dels seus boscos.

L’entitat, juntament amb altres col·lectius científics i entitats ambientals, exerceixen una labor activa en impedir la tala de boscos madurs.

Afegeix un comentari nou