Cap a un model energètic just, autosuficient i inclusiu

Fundació Pere Tarrés - Transversal
Autor/a: 
Josep Carbonell
Ecoserveis aposta per ús més racional de l’energia, basat en l’estalvi, l’eficiència energètica i la generació renovable i local. Font: Xarxanet
Ecoserveis aposta per un ús més racional de l’energia, basat en l’estalvi, l’eficiència energètica i la generació renovable i local. Font: Xarxanet

Cap a un model energètic just, autosuficient i inclusiu

Autor/a: 
Josep Carbonell
Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

El model actual, basat en la crema de combustibles fòssils, és un dels principals causants del canvi climàtic. Parlem amb Ecoserveis per conèixer quin ús hem de fer de l’energia i què cal tenir en compte.

Un dels grans reptes globals en la lluita contra el canvi climàtic és l’assoliment d’un nou model energètic, més just i autosuficient, que substitueixi el model de consum actual, basat en l’ús de combustibles fòssils.

En els darrers anys, són moltes les associacions i institucions que dediquen part dels seus esforços a conscienciar la societat i lluitar per un ús més racional de l’energia, basat en l’estalvi, l’eficiència energètica i la generació renovable i local, on es prioritzi l’autoconsum i l’autogeneració. Una d’aquestes organitzacions és Ecoserveis.

L’entitat treballa per promoure un nou model energètic a través d’accions i solucions energètiques innovadores per al conjunt de la ciutadania, incloses les persones en situació de vulnerabilitat. Virginia Mata, responsable de comunicació, considera que el model energètic actual és una amenaça mediambiental però també social, ja que “els efectes de l’emergència climàtica intensifiquen les desigualtats, no només nord-sud sinó també dins les ciutats. Les diferències socials ja existents contribueixen a fer que els grups desfavorits pateixin desproporcionadament els seus efectes adversos”.

Per aquest motiu, reclama que des de les institucions es treballi perquè “el disseny i l’execució de les polítiques vagin més enllà d’un enfocament centrat en els riscos físics, econòmics i de mercat i incorporin de forma efectiva la perspectiva de la inclusió social”.

Claus per fer efectiva la transició energètica justa

 • Sorgeix de la comunitat, no s’imposa
 • Implicació de tots els sectors en el seu disseny i posada en marxa (empreses, administracions públiques, tercer sector,..)
 • La ciutadania també ha de formar part del disseny i plantejament i participar activament en la seva implementació i seguiment
 • Lideratge efectiu per part de les administracions
 • Incorporar en el disseny i l’execució la perspectiva de la inclusió social

Beneficis del nou model energètic

 • Una ciutadania més implicada, informada i conscient de les relacions entre el seu estil de vida i el canvi climàtic, coneixedora dels seus drets i apoderada per a exigir-los.
 • Una administració pública amb voluntat d’execució de la normativa, més connectada amb la ciutadania i coneixedora de les seves necessitats, ja que ha de partir d’aquest coneixement per a poder legislar, oferir serveis i funcionar des de la perspectiva social.
 • Un model productiu desvinculat de la crema de combustibles fòssils, ambientalment sostenible i del qual se’n beneficia el conjunt de la població.

Accions innovadores per promoure un model energètic més just

Com remarquen des d’Ecoserveis, és imprescindible que el model sigui just de debò amb accions innovadores que apropin les energies renovables i la transició energètica també a les persones en situació de vulnerabilitat. En són un exemple els següents projectes:

 • Comunitats Veïnals contra la Pobresa Energètica. Promou l’estalvi comunitari per a la millora de l’eficiència energètica de les llars.
 • Impuls de Comunitats Energètiques (guanyador del premi Germinador Social), adreçat al foment de l’autoconsum energètic col·lectiu. Promou l’apoderament energètic de la ciutadania i constitueix un exemple d’èxit de treball per a una transició energètica justa.

Què pot fer la ciutadania?

Per afavorir la transició energètica justa cal actuar des de totes les perspectives possibles, ja que es tracta d’un tema transversal que té impacte sobre el conjunt de la població.

La Virginia Mata assegura que “les accions d’incidència política són necessàries per impulsar el canvi de sistema de presa de decisions però també són necessàries accions individuals encarrilades cap a la construcció d‘un nou model energètic, de producció local, dins del qual la ciutadania estigui apoderada”.

Alguns exemples d’aquestes petites accions que es poden fer en l’àmbit individual són:

 • Informar-nos sobre l’empresa que subministra l’electricitat a casa nostra
 • Saber on adreçar-nos per a conèixer i exercir els nostres drets energètics
 • Si és possible, rehabilitar aquells elements de la llar que la puguin fer més sostenible, com ara finestres, façanes, teulades, aïllament tèrmic.
 • Reduir el consum d’energia en il·luminació fent servir bombetes de baix consum i sistemes intel·ligents de control d’il·luminació.
 • Instal·lar sistemes de control de calefacció, com ara termòstats, per ajustar el consum de calefacció a les necessitats tèrmiques.
 • Fes servir electrodomèstics eficients, de baix consum i poca contaminació (A+++).
 • Apagar completament la televisió, l’ordinador i altres electrodomèstics quan no es fan servir i evitar deixar-los en repòs.
 • Desconnectar carregadors de mòbils i altres aparells electrònics quan no s’estiguin fent servir.

Afegeix un comentari nou