Com fer més sostenibles les festes?

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com fer més sostenibles les festes?

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

Arriba l’estiu, i amb ell les festes majors. Una bona oportunitat per organitzar actes festius amb el mínim d'impacte ambiental possible i per assajar i promoure bones pràctiques en sostenibilitat.

Totes les festes, siguin grans o petites, tenen un impacte social, econòmic i ambiental. Si volem que la festa major de la nostra ciutat o poble, fins i tot de la nostra entitat o del nostre col·lectiu, sigui un esdeveniment que respecti al màxim el medi ambient i les persones, caldrà tenir en compte els principis de la sostenibilitat tant en la preparació, com en la realització i la recollida.

Abans, durant i després

Dins de tot aquest procés, és important que ho tinguem present abans de la festa, és a dir, ja en la selecció i preparació de la ubicació i de les activitats, contractacions, compres, elements de difusió. I també durant la festa: elements informatius, gestió de residus, mobilitat, necessitats d’energia, participació. Després, un cop la festa s'ha acabat, cal tenir en compte la recollida i neteja dels espais, la neteja de gots, l'avaluació i informe de resultats de la gestió sostenible i la comunicació posterior.

L'abc de les festes sostenibles

Hi ha moltes mesures que es poden pendre per fer una festa tingui el mínim d'impacte ambiental, però algunes són els “imprescindibles” per no fer unes “festes SOSterribles” sinó sostenibles (com diu la revista Opcions):

  • Gots reutilitzables
  • Vaixella compostable
  • Compra responsable (a l'engròs, de proximitat, de comerç just, sense embolcalls, etc.)
  • Càlcul ajustat de quantitats de menjar i beguda
  • Pla de recollida selectiva als recintes de la festa.
  • Mesures d'estalvi energètic.
  • Fàcil accés en transport públic o a peu
  • Implicació dels participants en què la festa sigui sostenible

L'èxit recau en la participació

Per què una festa sigui realment sostenible cal que tothom s'hi impliqui. Cal comunicar als assistents les accions que s'han emprès per aconseguir, entre tots, una festa més respecutosa amb el medi ambient i amb les persones i buscar maneres per reforçar i facilitar la seva complicitat.

Fins i tot una ISO

Hi ha un sistema de gestió d'esdeveniments sostenibles, l'anomenat ISO 20121, que estableix un estàndard internacional voluntari per gestionar esdeveniments d'aquest tipus, creat per l'Organització Internacional de Normalització. La norma pot ser útil per ajudar a les organitzacions a millorar la sostenibilitat en tot el cicle de gestió d’esdeveniments.

7 recursos útils

De recursos, pautes, manuals i guies n'hi ha moltes, de la mà d'Agendes 21, ajuntaments, universitats, etc. Aquí se'n recull una mostra:

Afegeix un comentari nou