Com podem fer més sostenible la nostra entitat?

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de voluntariat ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:

Com podem fer més sostenible la nostra entitat?

Autor/a: 
Xarxa de voluntariat ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Com podem aplicar criteris de sostenibilitat ambiental en la gestió diària de les entitats? El curs online "Ambientalització de les entitats" ofereix eines i recursos per encaminar les entitats a una gestió sostenible.

El curs està destinat a persones vinculades amb entitats de diferents àmbits (social, cultural, comunitari, ambiental i internacional), per tal d'encaminar un tercer sector cada cop més sostenible. Té la intenció de donar eines a les entitats interessades en ambientalitzar el seu dia a dia, juntament amb els projectes i activitats que desenvolupen. És a dir, a fer un ús més eficient dels recursos i treballar de forma que es generi el mínim impacte al medi i de forma sostenible.

El curs té un alt component pràctic, es tracta d'acompanyar les entitats a fer el seu propi diagnòstic i pla d'ambientalització.

Segueix la següent estructura:

 • Presentació
 • Introducció de conceptes
 • Diagnosi
 • Elaboració d'una diagnosi de l'entitat (treball no presencial)
 • Ullada a la realitat, buidatge de les diagnosis.
 • Presentació de recursos i eines
 • Pla d'ambientalització
 • Valoració

Amb els següents continguts:

 • Introducció de conceptes relacionats amb l'ambientalització. Què sabem del concepte de Sostenibilitat ambiental?
 • Per què una diagnosi?
 • Com elaborar una diagnosi per a l'ambientalització de l'entitat.
 • Importància de la participació.
 • I ara què? Recursos i eines per ambientalitzar l'entitat.
 • Elaborem un pla d'ambientalització.
 • Importància d'una avaluació periòdica del pla d'ambientalització.

La durada del curs és de 14 hores, en modalitat online, en les dates compreses entre el 24 de novembre i el 18 de desembre.

El cost de la matrícula és de 20 €.

El curs serà impartit per la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, i forma part del Pla de Formació del Voluntariat.

Per a més informació i inscripcions, cal escriure a info@xvac.cat del 14 al 23 de novembre.

Afegeix un comentari nou