El projecte LIFE Montserrat: un model de gestió preventiva davant del risc d’incendi

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El projecte LIFE Montserrat: un model de gestió preventiva davant del risc d’incendi

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

Es vol crear una infraestructura verda de protecció per evitar grans incendis i afavorir la conservació del patrimoni natural. Els seus promotors també pretenen generar un model a replicar en altres indrets del territori.

La coordinació entre les institucions públiques, els propietaris forestals i organitzacions privades de sòlida implantació al territori, juntament amb l’ajut financer de la Unió Europea a través del Programa LIFE, han permès tirar endavant un projecte ambiciós de prevenció d’incendis forestals i potenciació de la biodiversitat a l’entorn de Montserrat.

El projecte Life Montserrat vol crear, en 4 anys, una infraestructura verda de protecció per evitar grans incendis i afavorir la conservació del patrimoni natural. L’instrument per a aconseguir-ho és la gestió silvopastoral integrada: treballs forestals per millorar l’estructura del bosc i crear espais oberts i, a continuació, ramaderia extensiva per mantenir el nou paisatge en mosaic.

Des de juliol de 2014 està en marxa el projecte LIFE Montserrat, amb dos objectius bàsics:

  • L’increment de la resiliència i l’estabilitat dels boscos davant dels incendis
  • L’afavoriment de la biodiversitat mitjançant la restauració d’hàbitats i la recuperació i conservació d’espècies

L’àmbit del projecte el conformen 14 municipis a l’entorn de Montserrat, amb una superfície total de 32.000 ha que inclou íntegrament el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i parcialment el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Una part significativa de l’àmbit forma part de la Xarxa Natura 2000.

L’acció del projecte se centra en prop de 5.000 ha considerades estratègiques per a la prevenció de grans incendis forestals a la zona. En aquestes àrees, delimitades pels Bombers de la Generalitat de Catalunya, s’hi fan actuacions forestals per disminuir la densitat d’arbres, reduir la càrrega de combustible i millorar l’estructura del bosc. També s’hi fomenta la creació de zones obertes i la recuperació d’espais agrícoles amb la intenció de crear un paisatge en mosaic d’elevada resiliència al foc i amb una major diversitat d’hàbitats i espècies. L’equilibri d’aquest nou paisatge s’ha de mantenir mitjançant l’acció del bestiar, amb el desplegament progressiu de ramats de vaques i cabres en règim de pastura extensiva.

Amb el trencament de la continuïtat forestal i el manteniment d’estructures de baixa càrrega de combustible en sectors molt localitzats es pot aconseguir aturar la propagació d’un gran incendi i donar temps a la intervenció dels mitjans d’extinció. La idea, doncs, és que actuant en aquestes àrees estratègiques es pot protegir adequadament tot l’àmbit del projecte.

L'incendi d'aquest estiu

Durant aquest estiu de 2015, l’incendi iniciat a Òdena el 26 de juliol i que en dos dies va cremar 1.300 ha de bosc i matollar a les comarques de l’Anoia i el Bages va afectar de ple els termes municipals d’El Bruc i Sant Salvador de Guardiola, inclosos en l’àmbit del LIFE Montserrat. Un dels flancs més perillosos de l’incendi, el que afectava directament el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, va poder ser frenat i controlat justament als sectors on s’havien dut a terme les accions d’aclarida del bosc i creació de franges de protecció als marges de la carretera BP-1101, impulsades pel projecte durant el darrer any.

Aquestes actuacions, segons declaracions dels propis bombers (vegeu notícia de TV3 del 29/07) van contribuir decisivament a les tasques d’extinció i van impedir la propagació del foc cap a Marganell i Montserrat, evitant així que l’incendi afectés una àrea molt més extensa. Segons la Fundació Catalunya-la Pedrera, un dels impulsors, "si aquest mateix incendi s’hagués produït uns anys més tard, amb les accions de gestió forestal ja del tot consolidades, el seu efecte de protecció i resiliència davant del foc hauria estat encara més destacat".

Consideren que "és un exemple més d’una realitat que tots assumim però que massa sovint no apliquem: la importància decisiva de les mesures preventives davant les situacions de risc". En l’àmbit dels incendis forestals, des de l’equip tècnic del LIFE Montserrat es té clar que l’estratègia més eficient i encertada s’ha de fonamentar en la prevenció, i per això es treballa en aquesta direcció (vegeu Article de valoració de l'Equip tècnic del Projecte LIFE)

Un model replicable

El projecte LIFE Montserrat té una durada prevista de 4 anys i està finançat al 50% entre la Unió Europea i els mateixos socis del projecte: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Patronat de la Muntanya de Montserrat, Associació de Propietaris Forestals dels Entorns de Montserrat i Fundació Catalunya-La Pedrera. Com en tots els projectes LIFE, la seva perdurabilitat més enllà d'aquests 4 anys i la seva replicabilitat en altres indrets del territori, són també objectius essencials del projecte.

Per més informació, consulteu el web del Projecte Life Montserrat.

Afegeix un comentari nou