Els voluntaris que s'impliquen en la prevenció i extinció dels incendis forestals

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:

Els voluntaris que s'impliquen en la prevenció i extinció dels incendis forestals

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

Un gran incendi mobilitza moltes persones i organismes de tot el territori i de més enllà en les tasques directes i de suport a la seva extinció. Una part fonamental són persones que actuen de manera voluntària en el que es denomina genèricament voluntariat forestal.

Què es el voluntariat forestal?

El voluntariat forestal consisteix en la participació lliure i altruista a favor del medi ambient de manera organitzada i a través de les entitats amb voluntariat que disposen de projectes dedicats a la conservació dels terrenys forestals, des de les tasques d'educació i sensibilització ambientals fins a la protecció i millora directa. Forestal no vol dir només boscos, també són terrenys forestals els matollars, els prats, una riba, les roques, un planell amb bosc o sense, etc.

Què fa el voluntariat forestal?

Les tasques dels voluntariat forestal són les de prevenir i vigilar per evitar incendis en els terrenys forestals, crear i mantenir infraestructures en aquests terrenys com xarxes de camins, punts d'aigua, senyalització, etc., executar plans de prevenció i campanyes de sensibilització entre els titulars de terrenys forestals i entre la població i recolzar en l'extinció dels incendis forestals, en coordinacio amb els organismes amb autoritat.

Les ADF/voluntaris i voluntàries forestals

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són associacions formades per persones propietàries de terrenys forestals, els ajuntaments del seu àmbit territorial i voluntaris. La finalitat és prevenir i extingir el foc, i vigilar les zones de risc.

Les ADF es van regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa “Foc Verd” elaborat per la Generalitat de Catalunya, i van tenir el seu origen als antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es van començar a formar a principis dels anys seixanta a Catalunya.

A la mateixa època i pels mateixos motius, es van crear les unitats de Voluntaris Forestals de Catalunya que permetien participar directament en la prevenció d'incendis forestals i en la vigilància, la reconstrucció i la protecció de la riquesa forestal i faunística de Catalunya. El decret que aprovava el seu reglament va ser derogat l'any 2011 i el cos de voluntaris/àries forestals va ser dissolt però la figura del voluntariat forestal ha continuat a través de les associacions de voluntariat forestal que han facilitat la implicació social en el manteniment dels terrenys forestals donat que les ADF només podien estar formades fonamentalment per propietaris forestals i els treballadors forestals.

D'aquesta manera, les ADF i les entitats mencionades s'integren per a treballar conjuntament en les ADF/voluntaris forestals.

Els bombers voluntaris

Una part dels bombers que actuen en els incendis forestals són persones voluntàries que participen lliure i de manera altruista en les tasques pròpies del cos de bombers. No reben cap contraprestació econòmica, tot i que són rescabalats econòmicament per les hores de feina personal perdudes. La seva formació i responsabilitat és la mateixa que la dels bombers remunerats, la seva mateixa dependència administrativa però amb línies de comandament diferenciades.

Les iniciatives ciutadanes

Més enllà dels voluntaris forestals i dels bombers, així com de les entitats ambientals, també hi ha moltes persones que a títol personal aporten la seva solidaritat a favor del territori i dels damnificats.

Recordem el cas del gran incendi de l'Empordà l'any 2012 que fou especialment prolífic, ja que van sorgir diverses iniciatives de la societat civil que van aglutinar milers de persones que desitjaven col·laborar activament en pal·liar les conseqüències de l'incendi i evitar-ne de nous. 1català 1arbre, Recuperem l'Empordà, 1català1cabra, 1 català1voluntari van ser algunes d'elles.

Més informació a xarxanet.org:

Comentaris

Hola, magradaria que algu em digues lo que puc fer per fer un voluntariat de treballs forestals. Graciès

Des del Servei d'Assessorament en Projectes de Xarxanet et recomanem que donis un cop d'ull a aquest recurs "Voluntariat forestal, protecció i defensa dels boscos".

En ell trobaràs un llistat amb les 300 ADF per tal que contactar amb la més propera i que t'expliquin com ser memebre.

Esperem que aquesta informació et sigui d'ajut.

Afegeix un comentari nou