Joan Pons Solé: “Els principis de l’ESS encaixen amb les característiques de les comunitats energètiques”

La Teulada. Xarxa Cooperativa de Tarragona
 Font: Insta
Joan Pons Solé és membre de la cooperativa Insta - Serveis Jurídics Ambientals

Joan Pons Solé: “Els principis de l’ESS encaixen amb les característiques de les comunitats energètiques”

La Teulada. Xarxa Cooperativa de Tarragona

Resum: 

Entrevistem un dels integrants de la cooperativa Insta, ambientòleg especialitzat en dret ambiental, defensa ambiental del territori, gestió de conflictes ambientals, urbanisme, medi natural i drets humans.

INSTA - Serveis Jurídics ambientals és una cooperativa que ofereix serveis d'assessorament, defensa jurídica i consultoria en dret ambiental, gestió de conflictes ambientals, processos de participació i elaboració d'estudis ambientals i d'anàlisis territorial.

Ens podries explicar molt breument què és una comunitat energètica?

Una comunitat energètica és una forma que té la ciutadania d’organitzar-se per a ser part de la transició energètica i poder oferir serveis energètics de tot tipus: autoconsums energètics, serveis de mobilitat compartida, millora de l’eficiència energètica, agregació de consums elèctrics, entre molts d’altres.

Es tracta d’una figura creada per directives europees i reconeguda en la legislació del sector elèctric espanyol.

Qui pot constituir una comunitat energètica?

Una comunitat energètica, per definició, la pot constituir la ciutadania, així com els ens locals i les petites i mitjanes empreses. És rellevant tenir en compte que aquestes comunitats han d’estar controlades pels seus membres, és a dir, no son formes jurídiques que estigui controlades per uns pocs accionistes, sinó que tots els membres que en formen part tenen veu i vot. En altres paraules, es tracta d’un model organitzatiu cooperatiu aplicat a l’energia.

Quines perspectives aporta l’ESS a les comunitat energètiques?

Considero que els principis de l’ESS, així com de l’economia cooperativa, encaixen a la perfecció amb les característiques bàsiques de les comunitats energètiques. Ho veiem quan afirmem que les comunitats energètiques han de ser democràtiques, han de posar els beneficis socials i ambientals per sobre dels financers, i han de garantir el lliure accés de la ciutadania a un model renovable i just. ESS i transició energètica han d’anar agafats de la mà, ja que no s’entendria un canvi real en el sector energètic sense que parlem de com combatem la vulnerabilitat energètica, de com la ciutadania gestiona un bé comú com l’energia i de com posem les necessitats de la gent al centre i no pas els interessos corporatius.

Quins beneficis té per les persones que en formen part?

El benefici és col·lectiu, és a dir, les comunitats energètiques no busquen satisfer les necessitats d’un individu en concret, sinó que pretén satisfer a la col·lectivitat. Això es pot traduir en disposar d’energia renovable autogenerada i consumida, en reduir la factura de la llum, en millorar l’eficiència energètica dels nostres habitatges, en fer més eficient la nostra xarxa de calor i refrigeració, en disposar de mecanismes de mobilitat sostenible i compartida, etc. Al final, les comunitats energètiques i els seus beneficis seran el que els seus membres decideixin.

Com pot ajudar la cooperativa Insta Serveis Jurídics Ambientals a la creació de comunitats energètiques?

Des d’INSTA acompanyem als projectes de comunitats energètiques a organitzar-se, a saber quina forma jurídica és la més adequada per a la seva realitat i a trobar l’encaix jurídic entre els diferents agents que en volen formar part: ciutadania, ens locals, empreses, etc. Amb els nostres coneixement jurídics i tècnics, oferim un tracte personalitzat per a fer realitat cada comunitat energètica, intercooperant amb altres empreses de l’ESS que ofereixen serveis de dimensionament energètic i econòmic pels projectes i serveis que les comunitats energètiques voldran desplegar.

Afegeix un comentari nou