I tu, com vas a la feina o a estudiar?

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
L'enquesta demana a la ciutadania com es mou per anar a la feina Font: flickr/diluvi
L'enquesta demana a la ciutadania com es mou per anar a la feina Font: flickr/diluvi

I tu, com vas a la feina o a estudiar?

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) llança una enquesta per identificar els factors objectius i subjectius que ens influeixen a l'hora de moure'ns per la ciutat pedalejant.

L'objectiu de l'estudi és conèixer perquè les persones trien anar en bici o, si encara no hi van, què ho impedeix. La finalitat és identificar els factors que encoratgen o dissuadeixen, i que esdevenen elements determinants de la manera en la qual ensmovem. D'aquesta manera, el BACC espera poder fer millors propostes per tal de fomentar una ciutat més inclusiva per a tothom.

L'enquesta inclou preguntes sobre hàbits, com la freqüència d'ús de cada mitja. També sobre les motivacions de triar un o altre, que van des de la salut a la rapidesa, la comoditat o l'economia. Hi ha preguntes dedicades a les sensacions que tenim a l'hora de moure'ns per la ciutat, relacionades amb la geografia o les infraestructures o el clima.
I finalment, es demana per les recomanacions i millores que cada usuari considera necessàries per millorar la bicicleta en la ciutat.

Es pot contestar a l'enquesta de mobilitat accedint-hi a través d'aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou