La contaminació de l’aire, entre les principals preocupacions mediambientals de la ciutadania catalana

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Sandra Pulido
La consulta investiga sobre la percepció de la ciutadania sobre la situació del medi ambient. Font: Fundesplai.
La consulta investiga sobre la percepció de la ciutadania sobre la situació del medi ambient. Font: Fundesplai.
El 79% creu que és insuficient l’esforç per a la conservació de la biodiversitat. Font: Fundesplai.
El 79% creu que és insuficient l’esforç per a la conservació de la biodiversitat. Font: Fundesplai.

La contaminació de l’aire, entre les principals preocupacions mediambientals de la ciutadania catalana

Autor/a: 
Sandra Pulido
Suport Tercer Sector

Resum: 

Això és el que reflecteix la consulta realitzada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

El medi ambient és al centre d’aquest estudi que vol establir un perfil de les persones que es preocupen o no per aquesta qüestió. També marca les actuacions que duen a terme els catalans i catalanes per la millora del medi ambient, així com la percepció que en tenen de les accions d’altres agents implicats.

Les dades obtingudes en la consulta sobre aspectes relacionats amb el medi ambient mostren que entre la ciutadania hi ha una gran preocupació pel problema ambiental, principalment, pel que fa a la contaminació de l’aire. Els residus i el canvi climàtic i les seves conseqüències també estan entre les problemàtiques més destacades.

Les dades també permeten determinar les característiques del tipus de persona que mostra més preocupació per aquestes qüestions: persones jubilades amb un alt nivell educatiu.

En referència amb el coneixement de les conseqüències d’aquesta problemàtica es percep, sobretot, l’existència de contaminació, canvi climàtic i una pujada de les temperatures o escalfament.

En aquesta línia, el 91% afirma prendre mesures per reduir el canvi climàtic, una tendència que disminueix lleugerament respecte de les onades anteriors. En general, el gruix de persones enquestades diu que recicla a fi de reduir l’efecte del canvi climàtic. En aquesta línia, utilitzar menys el cotxe, estalviar energia i fer servir cotxes o electrodomèstics que contaminen poc, són altres mesures que destaquen les persones enquestades.

Continua disminuint la participació en ONG

Una de les vies de participació per millorar en el medi ambient és l’acció en l’àmbit no lucratiu. La consulta sobre aspectes relacionats amb el medi ambient reflecteix que només un 5% de les persones enquestades participa en alguna entitat ambiental, principalment com a voluntari o voluntària i/o de forma esporàdica en les activitats. Les organitzacions socials són les que de bon tros, en un 14%, capten la participació en el Tercer Sector; seguides de les de l’àmbit cultural.

D’altra banda, cal destacar la tendència a la baixa pel que fa a la participació o col·laboració en entitats que treballen en la conservació i millora de la natura. En els darrers tres anys, el percentatge ha disminuït un punt per any fins a situar-se en el 17%.

Un 60% recull brossa d’altres persones

La percepció general és que la natura és important en el dia a dia de bona part de la ciutadania catalana. En part, això es tradueix en accions com la recollida de brossa, el fet de respectar els itineraris i no destorbar els ramats.

També és generalitzada la preocupació per la pèrdua de biodiversitat, tant en l’esfera global com en la catalana. En aquest sentit, es considera que el creixement urbanístic i la contaminació són les principals causes d’aquesta pèrdua.

La conservació de la natura està relacionada amb la salut

Això és el que creu un 91% de les persones enquestades. També es percep una relació entre canvi climàtic i conservació de la natura.

En aquesta línia, la ciutadania dona un toc d’atenció a les administracions, ja que el 79% creu que és insuficient l’esforç per a la conservació de la biodiversitat. A més, hi ha consens generalitzat sobre la necessitat de restaurar els ecosistemes degradats i dotar de més recursos i gestió els espais naturals protegits, entre altres qüestions. De fet, gairebé la meitat de les persones enquestades està d’acord en crear impostos o taxes per conservar el medi natural.

Afegeix un comentari nou