On són les espècies invasores? Geolocalitza-les amb IASTracker

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

On són les espècies invasores? Geolocalitza-les amb IASTracker

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Se sap quines són i quins són els seus impactes sobre la biodiversitat local, però pot ser dificultós arribar a identificar a on es troben. L’app de ciència ciutadana IAStracker convida tothom a localitzar-les en el mapa.

Trobar on són

A Catalunya han estat identificades 1132 espècies vegetals i animals invasores, és a dir, espècies que es troben lluny de la seva àrea de distribució natural, i que tenen un impacte negatiu en els ecosistemes locals, amb conseqüències també sobre la salut humana i les economies locals.
De fet les espècies invasores són una autèntica emergència ambiental, i són considerades per la comunitat científica internacional com la segona causa de pèrdua de biodiversitat a escala global (només després de la desaparició dels hàbitats).


Rastrejador d’espècies invasores

Tot i haver estat llargament estudiades, és difícil saber-ne l'expansió, la distribució real, i sobretot, els primers focus d’aparició de les espècies. Atès que la prevenció és una de les mesures que més cal incentivar, n’és decisiva la implicació ciutadana, tant en aprendre a no dispersar en el medi espècies foranes com a identicar-ne els focus.


Els observadors de la natura poden col·laborador amb aquest rastrejador d’espècies invasores, i un cop enregistrats al portal IASTracker, en qualitat d’experts o d’aficionats, aportar la dada del lloc a on han detectat vegetals com a l’herba de la pampa o l’ailant, aus com la cotorra argentina, mamífers com el visó americà, o invertebrats com el musclo zebrat o el cargol poma.


Apps pel medi ambient

La revolució tecnològica permet empoderar la ciutadania també en les temàtiques ambientals.

Per aquest motiu va néixer el projecte MYGEOSS, que busca desenvolupar sistemes d’observació de la terra a partir d’aplicacions gratuïtes d’internet en les que la ciutadania europea es pot implicar.
IASTracker és un dels prototips desenvolupats per un grup d'investigadors catalans, geògrafs, topògrafs i biòlegs, en el marc del projecte MYGEOSS.

Afegeix un comentari nou