Un sistema d’alerta de malalties transmeses per mosquits basat en ciència ciutadana

LaviniaNext
Autor/a: 
Marta Catena
L'aplicació 'Mosquito Alert' té com a objectiu detectar al territori les poblacions de mosquits transmissors de malalties. Font: Llicència CC Pixabay
L'aplicació 'Mosquito Alert' té com a objectiu detectar al territori les poblacions de mosquits transmissors de malalties. Font: Llicència CC Pixabay
Bona part de les dades que recull l'aplicació són gràcies a la participació de la ciutadania, que notifica llocs de cria, picades i localitza mosquits. Font: Llicència CC Pixabay
Bona part de les dades que recull l'aplicació són gràcies a la participació de la ciutadania, que notifica llocs de cria, picades i localitza mosquits. Font: Llicència CC Pixabay
Una tasca important és l'erradicació de les poblacions de mosquits, que es du a terme quan aquests es troben en fase larvària. Font: Llicència CC Pexels
Una tasca important és l'erradicació de les poblacions de mosquits, que es du a terme quan aquests es troben en fase larvària. Font: Llicència CC Pexels

Un sistema d’alerta de malalties transmeses per mosquits basat en ciència ciutadana

Autor/a: 
Marta Catena
LaviniaNext

Resum: 

L’aplicació ‘Mosquito Alert’, coordinada pel CREAF, la Institució Catalana d'Estudis Avançats (ICREA) i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), analitza les dinàmiques de les poblacions de mosquits del territori.

Una de les característiques del període estival és l’increment de les poblacions d’insectes, especialment del mosquit, que amb altes temperatures i elevada humitat troba les condicions perfectes pel seu desenvolupament. Aquest animal és popular per la seva capacitat de transmetre malalties a la població humana.

Un equip de sociòlogues, mediambientòlogues i ecòlogues va decidir crear un projecte amb el principal objectiu d’analitzar i controlar les dinàmiques poblacionals dels mosquits, amb l’ajuda de la participació ciutadana. D’aquí sorgeix l’aplicació de mòbil ‘Mosquito Alert’, que treballa a escala de Catalunya, Espanya i Europa, i és coordinada per les entitats CREAF, la Institució Catalana d'Estudis Avançats (ICREA) i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB).

Ús senzill i eficaç

El funcionament de l’aplicació permet a la usuària dur a terme diferents accions: notificar la picada d’un mosquit, enviar una foto de l’insecte, assenyalar un lloc de cria, consultar les observacions de les investigadores i professionals i, durant un període determinat, es permet l’enviament de mostres de mosquit per correu postal.

“Bàsicament, busquem mosquits que són transmissors de malalties i que preocupen a escala europea”, explica Frederic Bartumeus, director del projecte, així com del grup de recerca d’Ecologia Teòrica i Computacional d’ICREA, CEAB i CREAF. A més, es volia comptar amb la ciutadania per donar un cop de mà i col·laborar a monitorar la invasió del mosquit tigre per ajudar en la gestió d’aquest sistema d’alerta primerenca de malalties transmeses per mosquits.

“Només amb una petita acció, penjant tres fotografies de mosquits i de picades a l'aplicació, sumada a molta gent, és de gran ajuda”, determina Bartumeus.

Controlar les poblacions de mosquits per evitar riscos

“És un projecte viu i obert, plantejat per fer un seguiment dels processos d’invasió”, defineix Bartumeus. Els objectius principals del projecte són comprendre la dinàmica de les poblacions de mosquits transmissors de malalties i analitzar la seva dispersió pel territori, per tal de dissenyar estratègies de control i erradicació d’aquest insecte i fer prediccions dels riscos que poden provocar, gràcies a paràmetres ambientals, socials i biològics.

Un dels aspectes més rellevants que treballa ‘Mosquito Alert’ és la salut pública, que l’aplicació sigui una eina útil per a l’equip de professionals que gestiona la circulació de malalties transmeses per mosquits, motiu pel qual col·laboren activament amb diferents organismes i institucions.

Diferents causes de propagació de virus

Segons ens plasma Frederic Bartumeus, hi ha dos tipus de situacions diferents pel que fa a les transmissions de malalties provocades pels mosquits. Per una banda, les espècies mosquit tigre, mosquit del Japó i mosquit de Corea, que han entrat a Europa durant últims anys, són transmissores d’arbovirus. És el cas de la propagació de virus com el Zika, Dengue i Chikungunya. No existeixen pròpiament a Europa, però, com que vivim en un món global, les persones es poden infectar als països d’origen, com Equador, Àfrica o Brasil i viatjar.

“Les persones es poden infectar, arriben a Europa i els mosquits poden picar aquestes persones infectades i contagiar a altres ciutadanes”, explica el director de ‘Mosquito Alert’. Afegeix que, a partir del 2004, amb l’entrada del mosquit tigre a Catalunya, van incrementar aquestes situacions de risc, a causa de la globalització i la mobilitat humana.

La segona situació que detallen des de l’organització de ‘Mosquito Alert’, és el cas del virus del Nil Occidental. Aquest, sí que circula per la península Ibèrica, concretament al sud d’Espanya, i el mosquit comú n’és un bon transmissor. “No és un mosquit invasor i el virus existeix i circula pel nostre país”, afirma Bartumeus. Explica que els animals que mantenen viu el virus són els ocells, i l’anomenat cicle zoonòtic d’infeccions es produeix entre mosquits i ocells.

Actuacions al territori

Per una banda, l’aplicació compta amb la vigilància vectorial, que analitza on hi ha poblacions de mosquits, quines són les seves dinàmiques i on hi ha més problemàtica i presència de l’insecte. Per l’altra banda, una tasca important és l’erradicació d’aquestes poblacions, que es du a terme eficaçment quan es troben en fase larvària.

A Barcelona, al voltant dels barris on hi ha zones infectades, s’aplica un tractament i un seguiment per minimitzar el risc que es propagui una transmissió. S’encarrega l’Agència de Salut Pública de Barcelona al llarg de l’estiu, des de fa dècades. “Un dels espais més comuns de cria és el clavegueram. Acumula aigua, fullaraca, zones que generen un petit punt d’aigua amb molta matèria orgànica, i això és un punt de cria perfecte pel mosquit tigre”, explica Frederic Bartumeus.

Gràcies a les dades que es reben de la ciutadania sobre els punts de cria, es genera informació per començar els tractaments i perquè persones que siguin positives dels virus, es fixin en la dinàmica de la població de mosquits en aquella zona concreta. “Amb la informació de les picades de mosquits i les fotos de l’insecte, generem uns mapes dinàmics a temps real d’on hi ha més mosquits”, declara el director del projecte.

Conscienciació personal

També cal tenir en compte els punts de cria de mosquit que es generen a l’espai privat. Com bé determina Frederic Batrumeus, des de ‘Mosquito Alert’ es llencen diferents recordatoris per incrementar la corresponsabilitat necessària per tractar el problema. “Per erradicar punts de cria que es poden formar a les llars, si acaba de ploure, cal buidar els tests o els cendrers, i vigilar les fonts o llocs on s’acumuli aigua”, detalla Bartumeus.

Afegeix un comentari nou