Una iniciativa per renaturalitzar els espais verds de Girona

LaviniaNext
Autor/a: 
Marta Catena
L'objectiu principal és desenvolupar diferents accions per promoure i millorar la gran majoria d'espais verds i blaus de Girona. Font: Xarxa per la Conservació de la Natura
L'objectiu principal és desenvolupar diferents accions per promoure i millorar la gran majoria d'espais verds i blaus de Girona. Font: Xarxa per la Conservació de la Natura
Una de les accions és incrementar la permeabilitat dels espais a través de drenatges urbans sostenibles i de la recuperació d’aigües fluvials. Font: Xarxa per la Conservació de la Natura
Una de les accions és incrementar la permeabilitat dels espais a través de drenatges urbans sostenibles i de la recuperació d’aigües fluvials. Font: Xarxa per la Conservació de la Natura
A més, el projecte busca la implicació de la ciutadania en les tasques de renaturalització. Font: Xarxa per la Conservació de la Natura
A més, el projecte busca la implicació de la ciutadania en les tasques de renaturalització. Font: Xarxa per la Conservació de la Natura

Una iniciativa per renaturalitzar els espais verds de Girona

Autor/a: 
Marta Catena
LaviniaNext

Resum: 

El projecte GiroNat, impulsat per diferents entitats ambientals, entre elles la Xarxa per la Conservació de la Natura, busca incrementar la qualitat de l’aire i l’aigua de la ciutat.

Girona és una ciutat que compta amb un gran nombre d’espais verds, parcs o petites zones naturals i espais blaus, regions de rius i basses. Gràcies a la considerable extensió de l’estructura verda de la ciutat, diferents entitats ambientals i institucions han iniciat el desenvolupament del projecte GiroNat, amb l’objectiu principal de renaturalitzar la ciutat de Girona.

La Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN) és una de les participants del projecte i s’encarregarà del vessant més transversal de l’organització, la governança i coordinació de les sòcies, la participació ciutadana i les accions de salut i natura. “Una part integral del GiroNat, a banda de les estratègies de renaturalització i la part científica, és la inclusió i involucració de la ciutadania”, explica Nora Maristany, tècnica de projectes de la XCN.

Transformar i millorar els parcs de la ciutat

Per una banda, les organitzadores ja han determinat i seleccionat accions de renaturalització que es duran a terme en la totalitat dels sis districtes de la ciutat. Un exemple és el parc pilot que es vol integrar dins dels Jardins de les Pedreres. L’objectiu és renovar aquest espai verd amb criteris de promoció de la biodiversitat, la permeabilitat i la recuperació d’aigües, sempre adaptat al canvi climàtic per contribuir a la resiliència.

Les accions impulsades per complir aquest propòsit són vàries, des d’establir corredors verds per fomentar l’increment de la biodiversitat, incrementar la permeabilitat de l’espai a través de drenatges urbans sostenibles i de la recuperació d’aigües fluvials, fins a treballar per la introducció d’espècies natives adaptades al canvi climàtic i construir refugis bioclimàtics per mantenir-les. “La finalitat és poder incrementar els serveis ecosistèmics d’aquests espais verds”, determina Maristany.

Altres iniciatives per incrementar la qualitat de l’aire i l’aigua

També es vol crear i implementar una gestió més eficient del rec i substituir els elements de programació i control de les zones verdes per aplicar un sistema de telecontrol de sensors intel·ligents que permetin ajustar el rec a les necessitats reals de la vegetació, amb la finalitat d’evitar el malbaratament de l’aigua.

A més, un altre exemple d’acció que es vol dur a terme, és la implantació de cobertes i façanes vegetals a diferents edificis públics i privats de la ciutat. Sempre amb l’objectiu de potenciar les zones de natura per millorar la situació de Girona i la qualitat de la salut de la ciutadania.

L’impacte positiu de la millora dels espais naturals per a la salut

“Una part important del projecte rau en el fet que, a través d’aquesta naturalització, es vol assegurar que totes aquestes accions afectin la societat de manera positiva, millorant la seva salut”, explica la tècnica de projectes de la XCN. Les organitzadores volen potenciar les àrees renaturalitzades perquè la ciutadania se’n pugui beneficiar, motiu pel qual també treballaran amb centres de salut, centres de dia per a persones grans i casals de la ciutat.

Els col·lectius més vulnerables experimentaran de primera mà els avantatges saludables i les oportunitats que la natura pot oferir. “Gràcies als espais verds, la població pot gaudir encara més d’activitats a l’aire lliure, que potenciïn la salut i reforcin el vincle amb la natura”, comenta Nora Maristany.

La importància de la implicació de les ciutadanes

La participació ciutadana és una metodologia que s’inclourà en el desenvolupament del projecte en forma de tallers que es duran a terme als sis districtes de la ciutat i, depenent de les necessitats que faci falta cobrir, es crearan diferents dinàmiques. La idea és crear una programa d’activitats setmanals relacionades amb la salut i la natura.

S’organitzarà amb el suport i l’ajuda de les eines i canals que proporcionen les regidories de barri de l’ajuntament i, si és necessari, s’implementaran noves metodologies per poder-se comunicar eficientment amb la ciutadania.

A més, es realitzarà un treball de renaturalització de patis escolars, mitjançant una col·laboració amb sis escoles seleccionades i les seves Associacions de Famílies i Alumnes (AFA), una mesura innovadora que, fins a l’actualitat, gairebé no s’ha abordat, segons determina Maristany.

Aquest projecte es du a terme gràcies al finançament dels fons europeus del programa Next Generation de la Fundación Biodiversidad. Les sòcies del projecte són l’Ajuntament de Girona, l’Associació la Sorellona, la Fundació Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA), la Universitat de Girona, la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO BirdLife) i la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN).

Afegeix un comentari nou