Certificat de les donacions deduïbles

 Font:
Imatge del model 182, la declaració de les donacions
El certificat és imprescindible perquè la donació sigui desgravable Font: Uniderecho
El certificat és imprescindible perquè la donació sigui desgravable Font: Uniderecho

Certificat de les donacions deduïbles

Resum: 

Quan una entitat acollida al regim fiscal de la Llei 49/2002 rep una donació, ha d’expedir un certificat perquè qui ha fet la donació s'ho pugui desgravar.

Qualsevol persona física o jurídica que realitzi una donació a una entitat no lucrativa, acollida a la Llei 49/2002, haurà de rebre un certificat que expedirà l’entitat beneficiaria, per que sigui desgravable a la declaració de l’IRPF o de l'Impost de Societats del donant.

L’efectivitat dels donatius s’ha de justificar mitjançant un certificat expedit per l’entitat beneficiaria on s’hi ha de fer constar:

  1. El NIF i les dades d’identificació personal del donant, i de l’entitat donatària.
  2. Menció expressa que l’entitat donatària està acollida a la Llei 49/2002.
  3. Data i import del donatiu quan aquest sigui monetari.
  4. Document públic que acrediti el lliurament del bé donat quan no sigui monetari.
  5. Finalitat a la qual l’entitat donatària destinarà la donació en el compliment de les seves finalitats.
  6. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació.

A més, l’entitat beneficiària haurà de remetre a l’Agencia Tributària la informació sobre els certificats expedits, mitjançant el model 182.

Comentaris

Bon dia,necessito que m´envieu el certificat de la donació del la Marató del 2018,

atentament,

Salvador Canyelles Baró.

Hola Salvador, si us plau, contacta directament amb aquella entitat.

Et poso els enllaços de contacte que he trobat, per si et poden ajudar:
https://www.ccma.cat/atencio/marato/
https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/

Hola

Sóc Lourdes Montanera Escales amb DNI 41077179F i domicili a C/ diputació 26 1r-6ª 08160 Montmeló (Barcelona)

Necessito em facin arribar el més aviat possible el certificat de la donació feta a la marató 2018 l'import de la qual va ser de 100 euros

Hola Lourdes, si us plau, contacta directament amb aquella entitat.

Et poso els enllaços de contacte que he trobat, per si et poden ajudar:
https://www.ccma.cat/atencio/marato/
https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/

Necessito el certificat de la meva donació a la marató de TV3 durant l'any 2018, per tal de fer-ho constar en la declaració de la renda (IRPF)

Hola Carles, pots adreçar-te al servei d'assessorament de Suport Associatiu-Fundesplai a través d'aquest mail: seconomic@fundesplai.org.

Moltes gràcies!

Les persones que vulguin el certificat de la seva donacío han de contactar directament amb la Fundació de la Marató de TV3.

Us poso els enllaços de contacte que he trobat, per si us poden ajudar:
https://www.ccma.cat/atencio/marato/
https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/

Necessito el certificat de la meva donació a la marató de TV3 durant l'any 2018, per tal de fer-ho constar en la declaració de la renda (IRPF) dels propers anys.

Hola Cristina, pots adreçar-te al servei d'assessorament de Suport Associatiu-Fundesplai a través d'aquest mail: seconomic@fundesplai.org.

Moltes gràcies!

Les persones que vulguin el certificat de la seva donacío han de contactar directament amb la Fundació de la Marató de TV3.

Us poso els enllaços de contacte que he trobat, per si us poden ajudar:
https://www.ccma.cat/atencio/marato/
https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/

Bon día , necessito el certificat fiscal de la Marató Tv3 any 2019.

Salutacions.

Enric Olivé Molins.

Les persones que vulguin el certificat de la seva donacío han de contactar directament amb la Fundació de la Marató de TV3.

Us poso els enllaços de contacte que he trobat, per si us poden ajudar:
https://www.ccma.cat/atencio/marato/
https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/

moltes gràcies

Em fa falta el Certificat del donatiu del 2019

Les persones que vulguin el certificat de la seva donacío han de contactar directament amb la Fundació de la Marató de TV3.

Us poso els enllaços de contacte que he trobat, per si us poden ajudar:
https://www.ccma.cat/atencio/marato/
https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/

moltes gràcies

Afegeix un comentari nou