4 dades clau sobre la desigualtat de l’accés al lleure educatiu durant l’estiu

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Judit Meix
 Font: Agrupament Escolta i Guia Erol
L'Aliança Educació 360 ha publicat un informe amb dades de l'any 2022. Font: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Només un de cada deu locals de caus i esplais de Barcelona compleix amb les condicions necessàries per ser digne. Font: Llicència CC
A Catalunya hi ha 275.000 infants i adolescents en risc de pobresa. Font: Llicència CC

4 dades clau sobre la desigualtat de l’accés al lleure educatiu durant l’estiu

Autor/a: 
Judit Meix
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

L’estiu del 2022, quatre de cada deu infants van quedar fora de les activitats de lleure educatiu per raons socioeconòmiques. Així ho assenyala un informe publicat per l’Aliança Educació 360.

L’escola esdevé un suport vital per a moltes famílies durant el curs. L’estiu suposa, però, un entrebanc per a aquelles que no poden fer-se càrrec de garantir l’atenció socioeducativa dels seus fills i filles durant el període de vacances escolars. Els mesos de juliol i agost es converteixen en terreny fèrtil per a les desigualtats, que és quan l’alumnat aprofita per gaudir d’activitats de lleure educatiu grupals, motivadores i de descoberta de nous interessos que enriqueixen i complementen l’escolarització.

Diversos estudis apunten del greu desavantatge que suposa no només a l’estiu, sinó també durant cada mes de l’any. Una enquesta sobre la participació a les activitats d’estiu a Catalunya el 2022, feta per l’Aliança Educació 360, evidencia la necessitat d’aplicar mesures per a la universalització de les activitats de lleure educatiu, sobretot durant els mesos d’estiu.

L’enquesta, feta a una mostra de 1.023 famílies d’infants i adolescents en edat d’escolarització obligatòria a Catalunya, copsa la notable desigualtat en aquesta matèria de l'alumnat d’entre sis i setze anys. Una de les principals conclusions és que quatre de cada deu criatures van quedar-se sense activitats d’estiu l’any 2022. Des de l’organització defensen que calen “més beques i ajuts, més oferta en tot el territori, més acompanyament a les famílies i més recursos per a la inclusió”. Aquí s’extreuen quatre dades clau recollides en l’informe.

  • Només el 41% de les criatures provinents de famílies vulnerables participa en activitats de lleure educatiu durant l’estiu.

Aquesta xifra cal emmirallar-la enfront del 72% de participació per part de l’alumnat amb nivell socioeconòmic més alt, evidenciant la bretxa d’accés.

  • El principal obstacle a l’accés a les activitats és el cost.

Malgrat no ser l’única raó, les famílies amb baix nivell socioeconòmic asseguren que el preu de l’oferta de les activitats d’estiu és el principal motiu pel qual queden fora de l’accés. D’aquelles que van sol·licitar ajuts econòmics, només l’11% els ha rebut.

  • El 62% de les famílies de nivell socioeconòmic baix assegura no haver rebut cap guia per a seleccionar les activitats d'estiu dels seus fills i filles.

L’Aliança per a l’Educació 360 defensa que “l'orientació té un paper clau justament en els col·lectius que tendeixen a accedir menys a les activitats d'estiu”, especialment les famílies en situació de vulnerabilitat.

  • El 88% de les famílies és que cal ampliar l'oferta d'activitats gratuïtes durant l'estiu, i el 81% considera que s'haurien d'incrementar les ajudes econòmiques.

El consens social que existeix sobre els beneficis que aporten les activitats d’estiu és una bona base sobre la qual es pot bastir la construcció d’una política de garanties per a la universalització de les activitats d’estiu.

‘Estiu Enriquit’, una campanya per a l’accés universal a les activitats de lleure educatiu

“És vital garantir que els 275.000 infants i adolescents en risc de pobresa a Catalunya no es vegin privats de participar en activitats d’estiu pensades per al seu benestar i millora educativa”, expliquen des de l’Aliança Educació 360. L'organització fa una crida a aconseguir que tots els infants, adolescents i joves puguin viure un estiu ple d’oportunitats i gaudir d’activitats que els permetin un creixement humà i un aprenentatge continuat.

Aquesta crida la fa a través de la campanya ‘Estiu Enriquit’, que té el repte de garantir l’accés de tots els infants i joves al lleure educatiu durant el període de vacances escolars, sense topalls econòmics, socials, informatius o burocràtics.

Tots els recursos elaborats per a la iniciativa es dirigeixen als ens locals, amb guies, programes i propostes d'estiu enfocades als serveis d’educació, infància, joventut, serveis socials, cultura i esports, entre d’altres. “És important reforçar els llaços de col·laboració entre els agents implicats en l’estiu, amb més recursos, més cooperació i més confiança”, defensen des de la Fundació Bofill, entitat membre de l’Aliança. “Les entitats socials no tanquen durant l’estiu i cada vegada hi ha més programes públics d’estiu orientats a l’aprenentatge i al lleure educatiu”, afegeixen.

Insten als nous governs municipals a impulsar mesures per ampliar les oportunitats educatives de la infància i la joventut en risc d’exclusió social durant els mesos d’estiu, des de l’increment de l’oferta a la millora dels ajuts econòmics.

Afegeix un comentari nou