Anàlisi, propostes de millora i formació per a l’accessibilitat en el transport públic

Colectic - Comunitari
Signatura de conveni de col·laboració entre AMTU i Amputats Sant Jordi Font: AMTU
Signatura de conveni de col·laboració entre AMTU i Amputats Sant Jordi Font: AMTU
Membres d'Amputats Sant Jordi al transport públic Font: Amputats Sant Jordi (Flickr)
Membres d'Amputats Sant Jordi al transport públic Font: Amputats Sant Jordi (Flickr)

Anàlisi, propostes de millora i formació per a l’accessibilitat en el transport públic

Colectic - Comunitari

Resum: 

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i l’associació Amputats Sant Jordi treballaran conjuntament per estudiar i implantar millores en el transport públic.

Les persones que tenen alguna amputació, discapacitat i/o mobilitat reduïda es troben amb barreres arquitectòniques constantment. No només al carrer o als edificis, sinó que també al transport públic.

Són ells i elles qui millor poden explicar les dificultats i fer propostes de millora. Per això, l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha signat un conveni de col·laboració amb l’associació Amputats Sant Jordi. L'objectiu és millorar l'accessibilitat dels serveis de transport públic col·lectiu de viatgers arreu del territori. Se centraran sobretot en el transport urbà, competència dels municipis catalans.

Amputats Sant Jordi serà l'encarregada d'elaborar un estudi d’investigació, diagnosi, proposta de millora i compliment de les normes i requisits d’accessibilitat als diferents sistemes de transport públic. També dissenyarà un programa formatiu dirigit al conjunt de persones responsables en matèria de mobilitat i transport públic, per tal de difondre i assessorar en el compliment de la normativa d’accessibilitat d’aquest servei públic. Totes dues entitats s'implicaran en portar a terme aquest programa, organitzant accions de formació.

L’AMTU té 92 municipis i dos Consells Comarcals associats i aspira a convertir-se en un referent en la defensa, l’assessorament i el suport als municipis per a la gestió eficient i efectiva del transport col·lectiu de viatgers. S'ha compromès a donar difusió als resultats de l’estudi que realitzarà l'ASJ i a promoure entre les administracions públiques locals les accions per a la implantació de les mesures analitzades i detectades.

Afegeix un comentari nou