Berta Roig: "'Acull' facilita fortaleses en el camí d'emancipació del jovent extutelat"

Ravalnet
Autor/a: 
Marta Rius
Berta Roig, responsable de comunicació de Punt de Referència Font: cedida
Berta Roig, responsable de comunicació de Punt de Referència Font: cedida
Programa 'Acull' de Punt de Referència Font: Punt de Referència
Programa 'Acull' de Punt de Referència Font: Punt de Referència

Berta Roig: "'Acull' facilita fortaleses en el camí d'emancipació del jovent extutelat"

Autor/a: 
Marta Rius
Ravalnet

Resum: 

'Acull' és el programa d'acolliment temporal per a joves immigrants majors de 18 anys impusat per Punt de Referència.

Punt de Referència ha impusat el programa 'Acull', un projecte d'acollida familiar per a jovent extutelat o en situació de vulnerabilitat social d'origent migrant i sense referents familiars al territori. Proposa una estada de 9 mesos a un entorn familiar amb el suport i acompanyament tècnic a jovent i voluntariat en el seu rol, procés i convivència.

Berta Roig, responsable de comunicació de Punt de Referència.

Per què és necessari una acollida familiar per a joves migrats majors de 18 anys?

Els i les joves que participen a l’Acull arriben en el territori i procuren arribar a emancipar-se, però han de fer-ho afrontant una forta exigència social soles i, moltes vegades, amb dificultats emocionals derivades del procés migratori. Participar en el projecte significa poder comptar amb acompanyament a dues bandes: professional i del nucli acollidor. Aquest acompanyament serà l’inici d’una xarxa de suport que es vol anar consolidant i ampliant a mesura que avança el projecte.

Què pot oferir una estada temporal de 9 mesos?

Per a la persona jove, disposar de l’estabilitat d’establir-se durant 9 mesos significa poder atendre com cal el moment de canvis que estarà vivint. L’ entorn acollidor de la llar i el fet de compartir aquest espai íntim amb les persones acollidores facilita compartir moments per a l’expressió de les emocions, sabent que té persones que l’ escolten i li donen suport. Sovint les estratègies per afrontar els reptes del dia a dia provenen de les converses quotidianes compartides amb les persones acollidores.

L’acompanyament del nucli amb qui conviu es complementa amb el de la persona professional del projecte, que es coordina amb el nucli acollidor i es fa càrrec de fer un seguiment al/la jove amb les seves necessitats documentals, d’estudis, de recursos, etc.

De quina manera es reforça la seva emancipació?

La convivència d’un jove a un nucli familiar implica conviure en un entorn de tolerància, respecte i responsabilitat, uns factors claus per fomentar una bona entesa en un futur. Per altra banda, és important que la persona aprengui uns hàbits dins la llar que li permetin anar acostumant-se a tenir cura de l’espai, de la higiene, dels horaris, de l’alimentació... i acabi assolint de forma natural els hàbits per una bona emancipació.

Durant la convivència, quins són els drets i deures de les famílies acollidores?

Les famílies acollidores han d'assistir a una formació prèvia a l’inici de l’'Acull', on se’ls explica molt detalladament el funcionament i límits del projecte. Durant l’acolliment hauran d’estar en coordinació amb la persona tècnica del projecte per oferir a la persona jove un bon acompanyament. Per últim, cal que el nucli respecti els compromisos de l’'Acull': la durada del projecte, el compromís amb la persona jove dins la llar....

I del jovent acollit?

La persona jove haurà de comprometre’s en el pla de treball establert per a la seva trajectòria, i respectar els hàbits de convivència establerts en la llar. La persona jove es compromet també a aportar mensualment una part fixa de les despeses d’alimentació, despeses de la llar, etc. (un copagament que es complementa amb la part aportada per l’entitat).

I després, què?

Gràcies a aquesta oportunitat el o la jove extutelada podrà comptar amb moltes més habilitats i fortaleses personals per tal d’assolir el següent pas del seu camí cap a l’emancipació. En alguns casos, podrà ser un pis assistit o en d'altres, llogar una habitació pròpia. Hi ha tants itineraris com persones, però si d’una cosa podem estar segures és que tindrà unes persones amb les que podrà comptar.

Després de l’'Acull' la relació pot multiplicar-se. El o la jove podrà comptar amb un nucli familiar de suport per molt més temps del que duri la convivència; a més, la família també tindrà l’oportunitat d'acompanyar aquesta persona al llarg dels diferents moments vitals.

Afegeix un comentari nou