Barcelona continua impulsant la cessió d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social

Colectic - Comunitari
Amb el conveni es vol aconseguir la cessió de 426 habitatges per part de particulars Font: Ajuntament de Barcelona
Amb el conveni es vol aconseguir la cessió de 426 habitatges per part de particulars Font: Ajuntament de Barcelona

Barcelona continua impulsant la cessió d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social

Colectic - Comunitari

Resum: 

La Fundació Hàbitat3 i el Consorci de l’Habitatge han renovat el conveni que busca pisos buits de persones físiques i jurídiques per incorporar-los al programa que duen a terme i incrementar així els recursos residencials.

En aquest programa, impulsat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, la Fundació Hàbitat3 s'encarrega de captar els habitatges de particulars i de gestionar el seu lloguer. Per la seva banda, el Consorci de l'Habitatge de Barcelona (format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) adjudiquen el pisos a les famílies que atén a través de diferents serveis.

La cessió dels pisos es fa al Fons de Lloguer Social per tal que es destinin a la Mesa d’Emergència i al Servei Primer la Llar. L'objectiu que es persegueix amb el nou conveni és aconseguir la cessió de 426 habitatges per a diferents programes d’atenció a l’emergència residencial: 350 destinats a la Mesa i 76 al Servei.

Per al desplegament del projecte, que s’emmarca en l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, es farà una aportació de 19 milions d'euros en quatre anualiutats, dels quals l'Ajuntament aportarà 15 i la Generalitat 4 milions d'euros. La que farà la Fundació serà de 1,6 milions.

Les persones propietàries dels pisos cedits reben una contraprestació econòmica per la cessió. Pel que fa a les persones beneficiàries, la Fundació selecciona les famílies mitjançant un procés tutelat pel Consorci perquè compleixin els requisits per poder accedir a un habitatge social.

El programa també inclou la possibilitat de rehabilitar els habitatges que es cedeixin. La mateixa Fundació se n'ocupa de les obres i el cost es repercuteix sobre el cànon a pagar per qui en té la propietat.

Afegeix un comentari nou