'Educar per a futurs alternatius', una guia sobre l'Educació per la Justícia Global

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Adam Peribáñez
 Font: Lafede.cat
Portada de la guia 'Educar per futurs alternatius'
 Font: Lafede.cat
Infografia sobre els objectius de l'EpJG

'Educar per a futurs alternatius', una guia sobre l'Educació per la Justícia Global

Autor/a: 
Adam Peribáñez
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

LaFede.cat, en el marc d’un curs escolar marcat per l’actual pandèmia, acaba de publicar una novia guia que busca formar i donar a conèixer l’Educació per Justícia Global.

Elaborat per l’eix d’Educació de LaFede.cat, aquesta guia es centra en L’Educació per la Justícia Global. Sorgida als anys setanta, la Justícia global és, tal com es defineix a la pròpia guia, “una estratègia per incidir en les estructures econòmiques, polítiques i socials, tant a escala global com local”. Un dels seus objectius és també posar en qüestió els models actuals de desenvolupament i vida, per a poder “transformar les relacions de poder”.

Aquesta vocació de canvi i anàlisi es concreta com a eina en l’Educació per la Justicia Global (Abreviada EpGJ a la guia), i es planteja per a poder assolir processos de reflexió, alhora que permeti la creació de processos i estratègies per a navegar en un món complex.

La guia 'Educar per a futurs alternatius' pretén donar recursos en aquest àmbit. Dividida en tres apartats principals, busca definir conceptes i crear un marc educatiu on poder fer pedagogia sobre l’EpGJ, aportant objectius i claus per al seu desenvolupament en entorns educatius i també plantejant els reptes i problemàtiques a les que ens enfrontem avui dia.

El procés de treball que ha dut a l’elaboració de la guia sorgeix amb l’aparició de LaFede.cat el 2013. Dues de les fites clau han estat la publicació aquell mateix any del ”Manifest pel dret a una educació transformadora” i el vídeo publicat el 2017 “Eduquem per a la transformació social – Fent i Pensant la Justícia Global”. Així doncs, la guia és un recull del treball previ i una forma de fer palesa la visió de LaFede.cat sobre l’EpJG.

Podeu consultar i descarregar la guia seguint aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou