“El Codi Ètic de les associacions, un compromís públic”

Autor/a: 
Federació d'Ateneus de Catalunya
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

“El Codi Ètic de les associacions, un compromís públic”

Autor/a: 
Federació d'Ateneus de Catalunya

Resum: 

L’informe de valoració del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona destaca la feina feta durant el 2012 per donar a conèixer el codi entre les entitats. També ressalta la necessitat de seguir conscienciant sobre la necessitat d’assumir compromisos públics i treballar d’acord amb uns valors.

L’any 2001 es presentava el Codi Ètic de les Associacions impulsat pel Consell de les Associacions de Barcelona (CAB). El codi ètic és “un instrument d'assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per fer que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d'un marge de valors cívics hi estiguin reflectides”. En el moment de la seva creació es va plantejar com una eina de referència per posar en valor la forma jurídica d'associació.

El CAB destina recursos humans i econòmics per poder gestionar aquest codi a través de la seva oficina tècnica i una comissió de seguiment que s'encarrega de preservar la independència del projectei fer seguiment i valoració de les accions desenvolupades a través d’un informe que es presenta de forma anual.

El passat 12 de juny la seu de l’Orfeó Gracienc de Barcelona va acollir la presentació de l’informe de valoració del 2012. En aquest acte on van assistir representant de moltes de les entitats adherides al Codi Ètic també es va presentar un estudi segons el qual la majoria de codis ètics d’entitats “són molt recents i diferents entre ells”.

Valoració

De les accions de l'any 2012 es va destacar el treball pedagògic continuat del projecte entre les associacions de Barcelona, sobre tot les de nova creació, i la cerca de complicitats amb l'administració pública. També es va parlar dels reptes per aquest any 2013 ja que es preveu iniciar una fase en la que es doni a conèixer a les juntes directives el Codi Ètic a través de tallers formatius i projectes de recerca.

Alfons Tiñena, actual president del CAB , creu que cal seguir treballant en el foment i la difusió del Codi Ètic i potenciant-lo com a eina molt necessària en un moment en que la societat demana més transparència, rendició de comptes, autoregulació, millora de la gestió, responsabilitat social i la qualitat. “Més enllà del que marca la llei, les entitats han de prendre consciència de que per ser creïbles han d'assumir un compromís públic i treballar d'acord a uns valors, seguint unes pautes determinades que siguin coherents amb els valors de cada entitat”.

En aquest sentit l’adhesió d’entitat al Codi Ètic de les Associacions ofereix una imatge “comuna i coherent de bon govern”. El Codi es converteix en un segell de qualitat que acredita un funcionament i garanteix la transparència. Segons Tiñena “l'elaboració de pautes de conducta pot ajudar a millorar la percepció que té la ciutadania de l'activitat associativa i pot fomentar la participació de més persones en més associacions”.

En conclusió, el sector associatiu necessita dotar-se d'una eina d'autoregulació pròpia i revisable que “hauria de néixer a través de processos participatius de les mateixes entitats i hauria d’establir uns criteris bàsics i consensuats per un govern ètic que generin confiança en el seu entorn”. En aquest sentit també s’ha previst per aquest 2013 treballar intensament amb els grups polítics i entitats de referència per establir protocols de col·laboració i extensió del Codi Ètic a nivell català.

Entitats adherides

Durant el 2012 van adherir-se al Codi Ètic de les Associacions cinc entitats: el Casal dels Infants per l'acció social al barris, la Fundació Equilibri, la Federació Catalana de la UDP, l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) - Junta Barcelona i l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG)

Aquestes es sumen a un total de 197 associacions adherides.

Afegeix un comentari nou