El Raval, un exemple de comunitat intercultural

Ravalnet
Sant Jordi a la rambla del Raval Font: Tot Raval
Sant Jordi a la rambla del Raval Font: Tot Raval
Trobada interreligiosa Font: Tot Raval
Trobada interreligiosa Font: Tot Raval
Diferents cultures convivint en un mateix món Font: Wikipedia
Diferents cultures convivint en un mateix món Font: Wikipedia
Mostra d'entitats a la rambla del Raval Font: Amical
Mostra d'entitats a la rambla del Raval Font: Amical
Compartint dinars del món Font: Tot Raval
Compartint dinars del món Font: Tot Raval
Jocs al carrer, una activitat d'AEIRaval Font: AEIRaval
Jocs al carrer, una activitat d'AEIRaval Font: AEIRaval

El Raval, un exemple de comunitat intercultural

Ravalnet

Resum: 

A Catalunya hi ha moltes comunitats en què conviuen persones de procedència molt variada, un fenòmen que ha anat en augment amb la població nouvinguda d'altres països. Aquest barri de Barcelona és una d'elles.

El Raval és un dels quatre barris del districte de Ciutat Vella de Barcelona, un lloc amb una gran personalitat, molta història i ple de racons interessants. Conegut anys enrere com el "Barrio Chino", sempre ha estat caracteritzat per la seva enorme diversitat cultural.

Els límits del Raval es troben entre el carrer de Pelai, la Rambla, la plaça del Portal de la Pau, el Port de Barcelona, l’avinguda del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, la ronda de Sant Antoni i la plaça de la Universitat.

Es tracta d'un dels barris amb major densitat de població: gairebé 50.000 habitants conviuen en poc més d'un quilòmetre quadrat. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona de 2013, un 56,5% de la seva població havia nascut en altres països, en contrast amb el 22'2% de la resta de Barcelona. Les principals nacionalitats estrangeres són les de Pakistan (5.183 habitants), Filipines (4.227) i Bangla Desh (2.434).

La interculturalitat

La interculturalitat és l'existència de dues o més cultures, una autòctona i altres procedents de la immigració, que comparteixen un mateix territori, interactuen i poden assolir diferents graus d'integració.

Aquest fenomen afavoreix el diàleg i l'entesa, donant peu a una convivència molt enriquidora en la qual no hi ha d'haver cap identitat cultural que s'impossi sobre les altres. S'ha de tenir en compte que el fet que una comunitat sigui intercultural no vol dir que no hi hagi conflictes, però aquests es superen a partir de la comunicació i el respecte mutu.

Tot i que com a concepte és relativament recent, la interculturalitat sempre ha existit al llarg de la història a partir dels procesos migratoris. D'altra banda, també existeix la multiculturalitat, però en aquest cas les diferents cultures que viuen en una mateixa àrea geogràfica no s'interrelacionen.

Algunes entitats i institucions que treballen la interculturalitat

El barri del Raval compta amb una important vida associativa, amb nombroses entitats que promouen els valors del respecte i la convivència en relació a la diversitat cutural.

La Fundació Tot Raval la integren una cinquantena d’entitats, centres educatius, institucions culturals i associacions de comerciants que treballen en xarxa amb l'objectiu de millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al barri, i fomentar el sentiment de pertinença.

Una altra entitat del barri que disposa d'una llarga trajectòria és el Casal dels Infants, que centra els seus esforços en infants i joves en situacions desfavorides amb una perspectiva inclusiva des del punt de vista de la diversitat.

Per la seva banda, AEIRaval és una associació educativa que duu a terme programes d’intervenció socioeducativa que van adreçats a infants, adolescents, joves i famílies del barri. També dedica grans esforços als col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

L’Ajuntament de Barcelona impulsa una sèrie d’accions encamindades al foment de la diversitat que formen part del Programa BCN Interculturalitat. En aquest marc, l'Espai Avinyò és un punt de trobada que vol donar peu a la reflexió i la creació intercultural.

Afegeix un comentari nou