Fomentar l’aprenentatge en línia inclusiu i segur per a alumnes, famílies i professorat

LaviniaNext
Autor/a: 
Marta Catena
L'objectiu del projecte és ajudar a l'alumnat de primària, a professors i famílies a crear un entorn digital més inclusiu i segur, en termes educatius i de temps lliure. Font: La Xixa
L'objectiu del projecte és ajudar a l'alumnat de primària, a professors i famílies a crear un entorn digital més inclusiu i segur, en termes educatius i de temps lliure. Font: La Xixa
La Covid-19 va provocar una digitalització de l'educació i el temps lliure que va portar les joves a endinsar-se encara més al món digital. Font: La Xixa
La Covid-19 va provocar una digitalització de l'educació i el temps lliure que va portar les joves a endinsar-se encara més al món digital. Font: La Xixa
Des de La Xixa treballen per detectar les necessitats, les preocupacions i els riscos del món digital, per crear estratègies d'acompanyament i formació per les adultes. Font: La Xixa
Des de La Xixa treballen per detectar les necessitats, les preocupacions i els riscos del món digital, per crear estratègies d'acompanyament i formació per les adultes. Font: La Xixa

Fomentar l’aprenentatge en línia inclusiu i segur per a alumnes, famílies i professorat

Autor/a: 
Marta Catena
LaviniaNext

Resum: 

La Xixa engega el projecte ‘Safe and Inclusive Online Learning in Primary School' (SOPHIE), amb organitzacions d’Eslovènia, Itàlia i Grècia, per proporcionar eines per a adaptar l’educació i el lleure al món digital.

La Covid-19 va ser el detonant del canvi dràstic que van patir els centres educatius per adaptar-se al món digital. De sobte, i sense cap precedent, l’educació es va traslladar forçosament a les pantalles i, a causa d'aquesta situació, van sorgir diferents dificultats. La més clara ha estat el replantejament dels mètodes d’ensenyament i la introducció de les classes i programes educatius a l’entorn digital i les noves plataformes.

“Vam veure que faltaven competències per part del professorat, el qual no tenia suficient formació per poder agilitzar aquests processos i, també, en alguns casos, hi havia reticències”, explica Daniela Eletti, coordinadora per La Xixa del projecte ‘Safe and Inclusive Online Learning in Primary School' (SOPHIE).

L’alumnat, sobretot el de primària, també va patir l’obstacle de l’accés a dispositius digitals i a Internet, unes competències que no s’havien començat a treballar a les aules i, a l’hora de demanar-los d’acomplir tasques a través dels ordinadors, podien ser difícils si era la primera vegada que s’hi havien de posar.

“En molts casos, també a les famílies els faltaven les competències i els coneixements d’aquestes plataformes o bé no tenien temps perquè continuaven treballant”, destaca Eletti. Va ser a partir d’aquesta situació que l’equip de La Xixa va decidir incidir en la voluntat d’inclusió per permetre que les estudiants seguissin amb el procés d’aprenentatge, sense deixar ningú al marge.

Aprendre a conviure al món digital

Davant aquest canvi de paradigma, neix el projecte 'SOPHIE', de la mà de La Xixa i vuit organitzacions no governamentals de tres països europeus, Itàlia, Eslovènia i Grècia. És una iniciativa Erasmus+, i el principal objectiu és donar suport, ajuda i formació a alumnes de primària i de la primera etapa de la secundària, a famílies i professorat perquè l’aprenentatge i l’educació en línia sigui inclusiva i segura.

Cada organització participant compta amb un centre educatiu com a soci, en el qual s’implementaran les diferents accions. La Xixa treballa amb l’Escola l’Esperança, situada a Barcelona, en la qual desenvoluparan el projecte pilot de formacions. “Volem abordar l'abandó escolar prematur i fomentar la inclusió digital, la resiliència i la seguretat entre l’alumnat, implicant activament les famílies i el professorat”, expressa Daniela Eletti.

Tres formacions com a eix principal del projecte

Les accions programades en el marc del projecte per aquest any 2023, de gener a juliol, són tres formacions. La primera, dedicada a l’alumnat, s’anomena ‘Aprendre a aprendre en entorns digitals segurs’. És un curs de vint hores de durada i es treballarà a través del Teatre Fòrum. L’objectiu final d’aquest pilot és crear peces de teatre com a mètode per compartir les pors amb les persones adultes, tant el professorat com les famílies.

“Parem, escoltem quines són les necessitats i preocupacions de l’alumnat, com viuen el tema de l’entorn digital, tant en l’educació formal com en el temps lliure, per prendre consciència dels riscos que hi ha i per pensar conjuntament estratègies que ens puguin ajudar”, detalla la coordinadora del projecte.

La segona formació, anomenada ‘Aprenentatge en línia segur i inclusiu per a l’alumnat’, va dirigida al professorat. Són deu hores dedicades a conèixer el punt de vista de la comunitat i compartir tota la informació apresa de l’alumnat, les seves preocupacions i les estratègies que proposen. “La idea és crear protocols d’acompanyament per a les joves, detectar els riscos i poder abordar-los”, explica Eletti.

‘Aprenentatge en línia, segur i inclusiu des de casa’ és l’última formació, enfocada a les famílies. Són deu hores de durada, també, i l’objectiu és escoltar les seves necessitats, les angoixes i les estratègies que estan utilitzant en aquests moments per controlar i guiar les seves filles a l’entorn digital.

“Per a nosaltres, el projecte és un intercanvi de coneixements. A través del treball amb l’alumnat podem descobrir coses noves. Compartim saviesa. Com a persones adultes i responsables de la seva educació, plasmem com els acompanyem, sense que nosaltres tinguem molta experiència en aquestes noves realitats. És un aprenentatge constant”, reflexiona Daniel Eletti.

L’entorn digital en el temps lliure de les joves

Un vessant que també hi ha dins el projecte, a banda de l’educació formal, és el temps lliure. Durant la pandèmia, el jovent ha dedicat la major part d’hores del seu dia a les plataformes digitals, davant de dispositius electrònics com tauletes, mòbils, ordinadors… sense tenir consciència de molts aspectes i riscos.

“Sobretot, quan parlem de temps lliure ens estem centrant en què passa amb les relacions, molt unit amb el ciberassetjament. Entre la presencialitat i la vida digital, tot canvia”, destaca Eletti. La coordinadora del projecte per La Xixa afegeix que també és necessari abordar el fàcil accés que tenen les adolescents a sectors com les apostes, la pornografia o el joc, que queden a l’abast de tothom a través d’Internet.

Afegeix un comentari nou