La PINCat presenta la memòria del seu projecte d'impuls de la participació d'infants i joves

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria
Mural de la PINCAT  Font: PINCat
Mural de la PINCAT Font: PINCat
Participants del primer seminari del projecte Font: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Participants del primer seminari del projecte Font: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Participants del segon seminari del projecte Font: PINCat
Participants del segon seminari del projecte Font: PINCat
Primer seminari del projecte Font: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Primer seminari del projecte Font: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

La PINCat presenta la memòria del seu projecte d'impuls de la participació d'infants i joves

Autor/a: 
Anna Echeverria
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Es tracta de la memòria del procés participatiu que es va endegar a les entitats i serveis que van decidir adherir-se, i presenta els diferents projectes que es van impulsar amb l’ajut dels infants i joves implicats.

A finals del mes de novembre, la PINCat va presentar la Memòria i el Vídeo-resum del projecte “Impuls de la Participació de la Infància i la Joventut en la Governança de les Entitats Socials” juntament amb infants, joves i professionals membres de les entitats participants. L'objectiu de la presentació era compartir l'experiència i les bones pràctiques per dotar d'eines i apoderar altres entitats així com fer visible la tasca que duen a terme les organitzacions de la plataforma.

Aquest projecte té els seus inicis l’any 2013 quan es va signar el Pacte per a la Infància de Catalunya i la PINCat va assumir el compromís de promoure la participació activa dels infants i joves a la governança de les entitats socials. Des de l’entesa de la participació de la infància i la joventut com “una experiència personal i col·lectiva que permet implicar-se en projectes socials, que afavoreixen el desenvolupament socioeducatiu, la construcció de valors i l’exercici de la ciutadania activa, mitjançant la deliberació i acció compromesa en aquells temes que els preocupen i senten com a propis” (Novella i Trilla, 2014). I que “fomentar la participació dels nens i les nenes implica escoltar-los i compartir amb ells com analitzen el món en què viuen, i com proposen millorar-lo” (UNICEF, 2015).

L’any 2015, des de la Plataforma d’Infància de Catalunya, finalment es va iniciar el Projecte “Impuls de la Participació de la Infància i la Joventut en la Governança de les Entitats Socials”. El projecte establia 4 objectius ben clars:

  • Analitzar sobre les formes de participació en governança de les entitats.
  • Establir els requisits mínims per fer possible la participació dels infants en la governança de l’entitat.
  • Prendre el compromís a cada entitat d’avançar en la implicació dels infants en la governança.
  • Compartir i posar en comú les bones pràctiques actuals i les que es poguessin derivar del treball del projecte.

En el marc d’aquest projecte que va durar dos anys, es van dur a terme dues trobades amb infants i joves d’arreu de Catalunya, procedents d’entitats molt diverses. Aquests espais de trobada van servir per reflexionar, compartir projectes i experiències, resoldre dubtes i establir sinergies entre les diferents organitzacions.

Amb el projecte ja finalitzat, la PINCAT ha presentat la memòria que recull el procés participatiu que es va endegar a les entitats i serveis que van decidir adherir-se, i presenta els diferents projectes que es van impulsar amb l’ajut dels infants i joves implicats. El document aporta a més recomanacions de la PINCAT per potenciar la participació dels infants i joves en la governança de les entitats socials.

Podeu consultar o descarregar-vos els documents aquí:

Memòria completa
Memòria resumida

Afegeix un comentari nou