La Plataforma del Tercer Sector celebra el seu 5è aniversari

Associació per a Joves Teb - Comunitari

La Plataforma del Tercer Sector celebra el seu 5è aniversari

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Resum: 

Es va crear al gener de 2012 amb l'objectiu de sumar esforços per defensar els drets i els interesos socials de la ciutadania, i molt especialment de les persones que es troben en situació de pobresa i en risc d'exclusió.

La Plataforma del Tercer Sector la van constituir la Plataforma del Voluntariat, EAPN, POAS, CERMI, Creu Roja, Càritas i ONCE. Actualment està integrada per més de vint organitzacions i representa prop de 30.000 entitats.

Recentment s'han afegit a aquesta entitat de segon nivell la Coordinadora d'ONG de Desenvolupament i la Plataforma d'Infància, a més de vuit noves plataformes autonòmiques.

Segons el seu president, Luciano Poyato, en aquests cinc han aconseguit "avançar de manera inèdita en la cohesió d'un sector imprescindible per al desenvolupament de la nostra societat, que necessita un fort nivell d'unió per tal d'assolir els seus ambiciosos objectius de justícia, igualtat i solidaritat".

D'entre totes les accions dutes a terme per la Plataforma del Tercer Sector destaquen especialment la creació de la Comissió de Diàlog Civil, òrgan d'interlocució entre el govern i les entitats socials, i l'aprovació de les lleis del tercer sector d'acció social i de voluntariat.

Afegeix un comentari nou