Les cooperatives agràries, un agent de transformació front l’emergència climàtica

Xarxa Digital Catalana
Autor/a: 
Anna Adrià
 Font: Erik Scheel
Les cooperatives agraries demanen que es reconeguin les actuacions d’adaptació, mitigació i prevenció que s’han implementat. | Font: Erik Scheel

Les cooperatives agràries, un agent de transformació front l’emergència climàtica

Autor/a: 
Anna Adrià
Xarxa Digital Catalana

Resum: 

El model de les cooperatives agràries demana que se’l reconegui com un actor clau en la lluita contra el canvi climàtic.

El sector agrari és el primer que s’ha vist afectat per l’emergència climàtica i les seves conseqüències. La rendibilitat de les seves explotacions està directament lligada a les condicions climàtiques i meteorològiques. Els canvis bruscos de temperatura, els fenòmens meteorològics extrems i la degradació dels ecosistemes fan perillar la feina de qui es dedica al camp.

Un exemple clar que es viu actualment a Catalunya és la sequera. Amb l’aplicació de les restriccions en l’ús de l’aigua, el sector agrari ha hagut de reduir entre el 50% i el 80% aquest, fet que ha obligat els productors a adaptar-se dràsticament. Davant aquesta situació, les cooperatives agràries estan fent grans inversions en la modernització i la utilització eficient de l'aigua i treballen colze a colze amb l’administració per marcar les prioritats i ajudar a fer que la gestió es faci de manera acurada. “En aquesta situació de sequera hem volgut introduir la nostra opinió en les taules on es parla de les diferents restriccions”, explica Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives agràries de Catalunya (FCAC).

Des de la FCAC reivindiquen la seva expertesa en la gestió dels recursos naturals i el seu paper en la vertebració del sector agroalimentari català, donada la seva vinculació íntima amb el territori. “Creiem que som els màxims interessats en protegir allò que ens dona de menjar i que ens deixa guanyar-nos la vida”, defensa Sarroca. "Treballem dia a dia i des de fa molt temps perquè el canvi climàtic ens afecte lo mínim possible i hem donat exemple de la feina que fem, d'una forma constant i positiva, en cuidar tot allò que afecta el medi ambient”, afegeix.

El model cooperatiu, un exemple de futur

En aquest sentit, les cooperatives agràries es presenten com un model que, seguint les pràctiques del passat i adaptant-les a les necessitats del present i futur, pot ser un agent de transformació davant l’emergència climàtica. Per una banda, el model cooperatiu beneficia els productors i treballadors, ja que permet generar millors condicions per accedir a finançament, serveis i béns a menor preu. Aquest model redueix les jerarquies de poder i és més propens a garantir unes condicions dignes als treballadors.

Per altra banda, el model cooperatiu contribueix al desenvolupament de la sobirania alimentària i la governança territorial, ja que les cooperatives són de naturalesa participativa i democràtica. “L'economia circular de la qual tant es parla ara ja era la feina que feien els nostres pares quan es dedicaven a fer de pagesos i ramaders”, argumenta Ramon Sarroca.

La innovació i el desenvolupament tecnològic, necessàries per adaptar la producció al nou panorama d’emergència climàtica, resulten més accessibles des del model cooperatiu i associatiu que de manera aïllada. El cooperativisme facilita a més que els petits productors facin un ús raonable dels recursos naturals, el que contribueix a reduir a pèrdua de biodiversitat del territori.

Demandes a les administracions

De cara a la formació del nou Govern de la Generalitat de Catalunya i les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny, les cooperatives agràries fan una sèrie de propostes per protegir i reforçar el sector. Demanen que el pressupost per a polítiques agroalimentàries no sigui inferior al 2% del conjunt del govern. Demanen al nou govern català potenciar el cooperativisme agrari com a model empresarial i impulsar la intercooperació i el relleu generacional del sector.

La FCAC considera també necessari que es prioritzen les cooperatives a les línies d’ajuts, per tal d’afavorir la integració dels productors i fomentar la concentració de l’oferta. Demanen que s’aposti per la innovació en el sector i es fomenti la inversió en noves infraestructures, així com una millor planificació dels recursos per avançar en la sostenibilitat de l’ús de l’aigua.

Demanen que es fomenti el consum de producte cooperatiu i de proximitat i es repensi la Llei de la cadena alimentària, per tal que es tingui en compte i es respecti el model cooperatiu. Exigeixen també que es repensi el Pla Especial de Sequera i s’estableixin mesures d’acompanyament per a la implantació de les polítiques ambientals en el sector agrari.

De cara a les eleccions europees, la FCAC demana a tots els partits polítics que es presentin que impulsin debats al voltant de la Política Agrícola Comú (PAC), la qual consideren que necessita l’expertesa del sector. “Demanem que almenys entre les persones que estan a aquestes llistes també hi hagi algú que sàpiga com funciona el món agrari i ramader”, reclama Sarroca.

Afegeix un comentari nou