Les entitats feministes de Barcelona, en un clic

Ravalnet
El mapa d'entitats feministes de Barcelona ofereix informació sobre més de 200 entitats i grups feministes i de dones de la ciutat Font: Ajuntament de Barcelona Font: Ajuntament de Barcelona
El mapa d'entitats feministes de Barcelona ofereix informació sobre més de 200 entitats i grups feministes i de dones de la ciutat Font: Ajuntament de Barcelona Font: Ajuntament de Barcelona

Les entitats feministes de Barcelona, en un clic

Ravalnet

Resum: 

L'Ajuntament de Barcelona recull les entitats i grups feministes i de dones de la ciutat en un mapa interactiu. Fins al moment, ofereix informació sobre 220 col·lectius. Els que no hi siguin poden sumar-s'hi aportant les seves dades.

A la ciutat de Barcelona es calcula que hi ha més de 500 entitats i grups feministes i de dones. Una bona part d'elles, 220 en l'actualitat, apareixen al Mapa d'entitats feministes de l'Ajuntament de la ciutat. Es tracta d'un mapa interactiu, que permet fer cerques segons àmbit d’actuació, tipus d’acció i districte. Tota la informació que s’hi ofereix ha estat facilitada per les mateixes entitats.

Amb aquest mapa es vol donar visibilitat a la tasca feminista que es desenvolupa a la ciutat i apropar aquestes entitats i col·lectius a la ciutadania i a altres organitzacions de l'economia social i solidària.

El mapa va veure la llum el mes d'octubre de 2018 i és el resultat d'un projecte portat a terme per la cooperativa Almeda, per encàrrec del Departament de Transversalitat de Gènere de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona.

Identificar, conèixer i visibilitzar les entitats i grups feministes i de dones de la ciutat era l'objectiu del projecte, que, a més del mapatge, va elaborar l'estudi 'Anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups o entitats organitzades per la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona'.

Radiografia de l'associacionisme feminista de la ciutat

Per elaborar l'estudi i el mapa, des de la cooperativa Almena van fer arribar una enquesta a les entitats i van obtenir 216 respostes. Basant-se en les dades aportades per les mateixes entitats, van realitzar una radiografia de la situació actual del moviment associatiu feminista a la ciutat.

L'estudi deixa veure que durant els últims anys el moviment feminista s'ha revifat. Així, el 61% de les organitzacions i col·lectius analitzats són força joves, nascuts a partir de l'any 2001. La majoria estan constituïdes com a associacions sense afany de lucre, encara que hi ha un 19% que no tenen personalitat jurídica i s'autoanomenen grups, col·lectius, assemblea, espai de confluència, etc.

Les organitzacions són relativament petites. Un 20% tenen entre un i cinc persones, un 23% en tenen entre sis i 10, i un 13% entre 11 i 20. Així i tot, hi ha un 14% d’organitzacions amb més de 100 persones.

Dos districtes concentren més de la meitat de les organitzacions, Ciutat Vella i l'Eixample, cadascun amb aproximadament una quarta part de les entitats. Aquests dos districtes no només acullen moltes entitats feministes, sinó que també són els que compten amb més organitzacions no lucratives en general.

L'àmbit de treball més destacat és el de les violències masclistes, que aglutina el 56% de les organitzacions. La cultura ocupa el segon lloc, amb el 46% de les entitats, seguit dels drets humans, amb el 44%, l'educació i lleure i la salut, amb el 38% de les entitats en ambdós casos, i l'atenció social i comunitària, amb el 37%.

La majoria d'entitats tenen una plataforma web i comptes a les xarxes socials. Destaquen l'ús de Facebook, utilitzada pel 94% de les organitzacions que tenen presència a les xarxes socials, i Twitter, emprada pel 75% de les organitzacions.

Afegeix un comentari nou