Les grans tenidores, responsables de més de la meitat dels desnonaments a Barcelona

LaviniaNext
Autor/a: 
Marta Catena
 Font: Unsplash (Llicència CC)
El 51% dels desnonaments que s'han produït a Barcelona entre els anys 2020 i 2022 han estat impulsats per grans empreses propietàries. Font: Llicència CC Unsplash
Manifestació de la PAH del setembre per reclamar al Parlament la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i evitar desnonaments. Font: PAH
Manifestació de la PAH per reclamar al Parlament la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i evitar desnonaments. Font: PAH
 Font: Unsplash (Llicència CC)
L'objectiu principal de l'informe és plasmar la realitat de les responsables que hi ha al darrere dels desnonaments, empreses privades amb opacitat a les seves accions. Font: Llicència CC Unsplah

Les grans tenidores, responsables de més de la meitat dels desnonaments a Barcelona

Autor/a: 
Marta Catena
LaviniaNext

Resum: 

L’Observatori DESC ha elaborat un informe amb l’objectiu de recopilar informació per exposar que les empreses grans propietàries són les responsables d’una de les problemàtiques més greus de la crisi de l’habitatge.

Catalunya és una de les comunitats autònomes que agrupa un nombre més elevat de desnonaments en tot l’Estat espanyol. Barcelona, en conseqüència, és una de les ciutats del país i de Catalunya que concentra més desallotjaments forçosos. Aquesta vulneració del dret a l’habitatge ha afectat anualment a més de sis mil persones, des del 2013 fins al 2021, període que comprenen les dades recopilades.

Una xifra que es tradueix, tenint en compte el total de la població de la ciutat, en un 3,3% d’habitants que han patit un dels més de dos mil desnonaments que es desencadenen cada any. Dades de l’Ajuntament de Barcelona concorden amb la situació, ja que plasmen que gairebé dues mil famílies per any es troben en risc de desnonament.

En nou anys, més de cinquanta-cinc mil famílies i ciutadanes han estat expulsades de les seves llars. Al darrere d’aquestes accions, mouen els fils els anomenats ‘fons voltors’, les entitats financeres, els fons d’inversió i les operadores privades, negocis que no destaquen per la seva transparència, sinó per l’opacitat i llacunes que presenten les seves accions i la manca de dades oficials.

Una investigació per destapar les responsables d’aquesta problemàtica

Davant aquesta situació, des de l’Observatori DESC han publicat l’informe ‘Qui desnona a Barcelona? Anàlisi del paper dels grans propietaris privats en les expulsions de la ciutat’, amb l’objectiu d’elaborar un diagnòstic del mercat immobiliari de la capital catalana per evidenciar qui vulnera el dret a l’habitatge de les residents de la ciutat.

Les autores de l’estudi són Guillem Domingo i Irene Escorihuela, i subratllen la importància de comptar amb millors dades desglossades sobre l’organització de la propietat i la necessitat d’emprendre accions per combatre els desnonaments.

Estat actual dels desnonaments a Barcelona

L’estat d’alarma sanitària provocat per la Covid-19 els darrers anys va provocar que el nombre de desnonaments minvés l’any 2020, amb només mil vint-i-vuit executats. El 2021, però, la xifra va augmentar considerablement fins a assolir els més de mil set-cents.

Pel que fa a les raons principals, el lloguer és la causa dominant en els processos de pèrdua de l’habitatge a Barcelona, amb un 81,5%. Les hipoteques no tenen gaire pes en els desnonaments, només és la raó d’un 9,6% d’aquests i, com a tercer detonant, hi ha la categoria ‘altres’, la qual representa el valor més baix, un 8,8%.

Tenint en compte aquestes dades, les autores de l’informe afirmen que “és clau fixar-se en l’estructura de la propietat dels habitatges arrendats”: les grans possessores privades de més de deu immobles de lloguer representen l’1,7% del total de les llogateres, les quals compten amb una acumulació del 23,3% dels habitatges de la ciutat. D'aquest percentatge d'arrendadores que frega el 2%, la majoria són empreses privades, un 71,1%. Per tant, un gran nombre d'immobles estan en mans d'aquestes.

Informació d’interès públic i necessària

Unes dades que demostren que el perfil més comú de les principals impulsores de desnonaments a Barcelona són grans empreses propietàries. Les grans tenidores són les responsables de la majoria de desnonaments produïts entre els anys 2020 i 2022, un 51% d’aquests, segons dades de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) Barcelona.

Pel que fa a les ocupacions, el 2022 un 90% de ciutadanes residien en habitatges propietat de bancs o grans tenidores: un 60% en immobles d’entitats financeres i un 30% a possessions de ‘fons voltors’. Les situacions que es donaven són problemàtiques hipotecàries, derivades possiblement per l’accés sense títol a habitatges buits en conseqüència dels desnonaments hipotecaris realitzats.

Com bé detallen les autores, “identificar els promotors dels desnonaments és una informació d’interès públic i necessària per intervenir en aquesta greu problemàtica i el fet de no informar-ne és una decisió adoptada volgudament”.

Segons l’informe, les tres operadores privades que més desnonaments provoquen a la ciutat són: Blackstone, amb un 11,7%; Cerberus, amb un 7,3% i Lone Star, amb un 2,9%. A més, la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) és la segona gran propietària privada que impulsa més desnonaments a Barcelona, un 11,2%.

Diverses accions ja s’estan plantejant i treballant, a escala autonòmica, al Parlament de Catalunya i estatal al Congrés dels Diputats, les quals presenten, per exemple, diferents mesures de regulació de preus dels lloguers per minvar considerablement el nombre de desnonaments.

Afegeix un comentari nou