Les estratègies comunitàries milloren la vida de les persones desocupades

LaviniaNext
 Font: Fotografia cedida per l'ABD.
Font: Fotografia cedida per l'ABD.
 Font: Fotografia cedida per l'ABD.
Font: Fotografia cedida per l'ABD.

Les estratègies comunitàries milloren la vida de les persones desocupades

LaviniaNext

Resum: 

L’informe 'Atur, salut i benestar', presentat en el marc d’una jornada organitzada per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), alerta que l’impacte negatiu de la desocupació és més gran en sectors de població socialment desfavorables.

L’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) ha organitzat una jornada al Palau Macaya de Barcelona que ha tingut com a eix central la presentació de l’informe ‘Atur, Salut i Benestar’, elaborat per l’ABD, amb el suport del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut GREDS-EMCONET de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Federación Enlace.

Andrés Peralta, investigador predoctoral ASPB Emconet, i Mireia Bolíbar, investigadora postdoctoral del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut de la UPF, comparteixen l’autoria de la investigació, que va més enllà d’una visió merament econòmica de la vulnerabilitat i aprofundeix en la recerca de programes i intervencions complexes i multidimensionals que millorin la vida de les persones desocupades.

L’informe s’estructura en dues parts. La primera explora les condicions socioeconòmiques i l’estat de salut de població aturada en situació de vulnerabilitat a Barcelona, a partir de les dades de l’Enquesta de Condicions de vida a persones usuàries dels Serveis Socials (2016). La segona estudia tres projectes comunitaris orientats a persones aturades a Sevilla, L’Hospitalet de Llobregat i Madrid i en valora els resultats.

Les principals conclusions de l’estudi

La investigació ha arribat a diverses conclusions, entre les quals destaca la constatació que l’impacte negatiu de la desocupació "és major en els sectors de població que ocupen posicions socialment desfavorables". En aquest sentit, a Barcelona les dones migrants amb dificultats socioeconòmiques són les que reporten pitjors indicadors de benestar.

En segon lloc, alerta que una part important d’aquestes persones desocupades no rep prestacions i es troba en una "greu situació de desprotecció i vulnerabilitat social". Tanmateix, apunta a la restricció de la cobertura social i les creixents dificultats per accedir a les prestacions per desocupació com a causes directes d’aquesta problemàtica.

A més, l'informe ressalta la insuficiència de les actuacions plantejades pels serveis públics d’ocupació i planteja la necessitat de "crear respostes més adaptades a les necessitats específiques d’aquests col·lectius, així com promoure un canvi en el paradigma en la intervenció sociolaboral".

Finalment, la investigació posa el focus en les intervencions sociolaborals comunitàries i determina que "tenen el potencial de millorar el benestar, la salut i la qualitat de vida de les persones desocupades". Un fet que s’explica perquè aquestes estratègies comunitàries generen millors condicions per sostenir processos d’inserció en moments de gran vulnerabilitat i garanteixen la participació activa d’aquests col·lectius en la societat, així com l’exercici dels seus drets socials més enllà de la vinculació amb el mercat laboral.

Una jornada per a la reflexió

La jornada, inaugurada per Lluís Torrens, Director d’Innovació Social, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona; i Àngels Guiteras, gerent de l'ABD, també ha comptat amb espai per a la reflexió i el debat.

En primer lloc, s’ha parlat «Llibertat i benestar en el mercat de treball», en un debat a càrrec de David Casassas, professor de teoria social i política de la UB, i Joan Benach, Director del Grup d’Investigació en Desigualtats en Salut Employment Conditions Netwoerk de la UPF.

L’acte ha finalitzat amb una reflexió oberta sobre la intervenció comunitària en l’àmbit de la inserció, en què han pres la paraula tres representants dels tres projectes d’estudi inclosos a l’informe, que es pot consultar en línia.

Afegeix un comentari nou