Marta Erola: "Els infants a les zones rurals pateixen una exclusió social silenciada"

Colectic
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Marta Erola: "Els infants a les zones rurals pateixen una exclusió social silenciada"

Colectic

Resum: 

La Marta és la directora de Coordinació Rural de Catalunya (CRUC), que té com a gran objectiu el desenvolupament de l'àmbit rural català. Impulsen el carnet RuRal i tot seguit ens explica en què consisteix aquest servei.

Què és el servei carnet RuRal?

El carnet RuRal és un servei adreçat a infants de 3 a 12 anys dels àmbits rurals i a les seves famílies, i alhora també beneficia a les escoles rurals i les AMPA. És una iniciativa de Coordinació Rural de Catalunya (CRUC).

El carnet vol ser una eina útil pels membres i com a tal ofereix als infants i famílies del territori l'accessibilitat a la informació, la promoció de la participació a les zones rurals en activitats de lleure i una resposta a les necessitats existents. La necessitat i interès social del projecte rau en la importància de treballar perquè els infants i famílies dels àmbits rurals tinguin l'opció de gaudir de les mateixes oportunitats que les persones que viuen en ciutats.

Quins altres objectius persegueix?

Amb aquest servei es vol promoure també l'ús de les TIC entre els infants dels àmbits rurals. De la mateixa manera, es vol potenciar i fomentar els bons hàbits entre infants de l’àmbit rural i oferir eines i activitats al poble, fora de l’horari escolar.

Què ofereix concretament el carnet RuRal?

El carnet RuRal ofereix diferents serveis que són els següents:

  • Servei d’assessorament, d’informació i atenció a les famílies.
  • Servei de contractació de talleristes, grups d’animació, etc.
  • Servei de descomptes en activitats i espectacles.
  • Sorteig de places gratuïtes en activitats d’estiu vinculades a Coordinació Rural de Catalunya.
  • Beques a les famílies per poder participar a activitats de lleure educatiu a l’estiu.
  • Activitats extraescolars gratuïtes.
  • Activitats gratuïtes dins l'horari lectiu i material educatiu per treballar des de l'aula.
  • Revista Ruraltia, que s’edita semestralment en paper i es rep a casa.

Ens expliques els canvis que hi ha hagut darrerament al Carnet Rural?

Actualment pren més força oferir recursos educatius i eines a les famílies i escoles per treballar amb els infants. Aquest material es troba al web i hi ha activitats 'online' o en format PDF (com fitxes i recursos...) que es poden treballar des de cada escola.

Tanmateix, cal destacar que moltes es plantegen a partir del joc, amb activitats gamificades, perquè són un element molt important per a la motivació i, sobretot, per a l'aprenentatge del nois i les noies. Alhora, es treballen hàbits saludables i es potencien els espais de treball fora de l'aula, com l'entorn proper, les places, el bosc, les fonts..., entre d'altres espais.

De quina manera impulseu l’accessibilitat a la informació i a les activitats, i promoveu la igualtat d’oportunitats?

L’impuls a l’accessibilitat a la informació es garanteix a partir de la pàgina web on els membres poden veure els descomptes, avantatges i informacions útils per ells. També a partir de la revista i des d’altres iniciatives. Per exemple, el 2014 es va impulsar les activitats extraescolars gratuïtes pels infants dels àmbits rurals.

Aquesta iniciativa respon al fet que els infants no tenen les mateixes igualtats d’oportunitats en activitats de lleure. Pateixen una exclusió social silenciada, ja que per distància i raons geogràfiques, o bé per raons econòmiques, el seu lleure queda molt pobre finalitzada l’escola. És per això que CRUC promou activitats extraescolars utilitzant equipaments públics i formació online perquè els nens i nenes tinguin els mateixos drets.

Què cal fer per poder participar al projecte?

Si hi ha una escola rural, AMPA rural o família que vulgui obtenir el carnet només cal que el sol·liciti. Per sol·licitar-lo pot anar a aquesta pàgina web i clicant a sobre el carnet RuRal es desplega un formulari, que cal omplir i enviar. Al cap d’uns dies el nou membre rebrà el carnet a casa. És totalment gratuït i no té cap cost.

Hi ha alguna cosa que t’agradaria afegir?

Sí, que aquest servei ha estat possible tirar-lo endavant gràcies al suport i col·laboració de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Afegeix un comentari nou